Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
ThS. Bùi Thành Nam, Khoa Quốc tế học

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Ngày tháng năm sinh: 1971

Nơi sinh: Hà Nội

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Thời gian công tác: từ 1997

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các bài báo khoa học:

  1. Thâm hụt thương mại của Mỹ // Tạp chí Nghiên cứu châu Mỹ, 6/2003.
  2. NAFTA và tác động của nó đối với nền kinh tế Mỹ // Tạp chí Nghiên cứu châu Mỹ, 11/2003.
  3. Toàn cầu hoá và tác động đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam // “Toàn cầu hoá và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam” (Viết chung), Nxb Thế giới, 2003.
  4. Xây dựng lực lượng thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế. “Việt Nam và tiến trình gia nhập WTO”, Nxb Thế giới, 2005.
  5. Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế// Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế, Nxb Thế giới, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo:

  1. Quan hệ Việt Nam - ASEAN: Song phương và Đa phương (Viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, 2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   |