GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Khu A - Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 854 6359 - (84-4) 3 854 1012

Fax: (84-4) 37548603

Email: benhviendhyd@vnu.edu.vn

Website: https://benhviendhyd.vnu.edu.vn/

Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là Bệnh viện Xây dựng - Bộ Xây dựng được thành lập năm 2005 (nâng cấp từ Trung tâm Y tế Xây dựng - Bộ Xây dựng) và được xếp hành là Bệnh viện đa khoa hạng I vào năm 2009 theo Quyết định số 819/QĐ-BXD ngày 6/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, bệnh viện là tuyến cao nhất trong mạng lưới y tế ngành Xây dựng, có chức năng giúp Bộ Xây dựng quản lý, theo dõi công tác y tế, y học lao động trong các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện các chương trình y tế quốc gia thuộc ngành Xây dựng; KCB và chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Xây dựng và cộng đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế như sau: “Đối với lĩnh vực y tế: Điều chỉnh, sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý. Chuyển dần các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ, cơ quan nhà nước ở Trung ương về địa phương quản lý (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; một số ít bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện của các trường Đại học)”. Vì vậy, theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW thì Bệnh viện Xây dựng sẽ thuộc Sở Y tế Hà Nội quản lý.

Sau đó, ĐHQGHN đã có văn bản trình xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ về việc xin sáp nhập Bệnh viện Xây dựng - Bộ Xây dựng vào ĐHQGHN và tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Được sự đồng ý của các Bộ, Ngành, Chính phủ, ngày 9/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1376/QĐ-TTg về việc chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc ĐHQGHN.

Sau quá trình chuẩn bị hồ sơ cho việc bàn giao Bệnh viện, ngày 9/5/2023, Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn tất việc ký kết biên bản bàn giao. Ngày 16/5/2023, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 1717/QĐ-ĐHQGHN về việc tiếp nhận nguyên trạng và tổ chức lại Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thành Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc ĐHQGHN. Theo đó, kể từ ngày 17/5/2023 đến nay, Bệnh viện chính thức là Bệnh viện Đại học Y Dược - trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :