ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >    >  
Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) điều chỉnh, bổ sung và làm rõ một số quy định về công tác đào tạo đại học hệ không chính quy trong Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 10/ĐT ngày 04/02/2004 của Giám đốc ĐHQGHN.

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN đối với hệ không chính quy được ban hành tại Quyết định số 66/ĐT ngày 25/4/2005 của ĐHQGHN.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :