ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >    >  
Thống nhất tên gọi

THỐNG NHẤT TÊN GỌI

 

    ĐHQGHN thống nhất tên gọi hệ đào tạo tại chức  do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là hệ đào tạo vừa học vừa làm. Đào tạo đại học hệ không chính quy bao gồm các loại hình đào tạo vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng hai hệ vừa học vừa làm.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :