Thông báo tuyển sinh
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Thông báo tuyển sinh  >  
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy từ học sinh hệ dự bị

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỪ HỌC SINH DỰ BỊ

 

 

Các loại chỉ tiêu

Đơn vị

Học sinh dự bị chuyển về

Ghi chú

Trường Đại học Công nghệ

7

Học sinh dự bị chuyển vào ngành CNTT

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

17

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

31

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

1

 

Khoa Kinh tế

5

 

Khoa Luật

4

 

Khoa Sư phạm

18

 

Tổng chỉ tiêu của ĐHQGHN

83

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :