Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2006

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2006

(kèm theo Quyết định số  47/KH-CN ngày 17 tháng 02 năm 2006)

 

 

STT

Đơn vị đào tạo

Thạc sĩ

Tiến sĩ

01

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

500

40

02

Trường Đại học Khoa học XH-NV

410

22

03

Trường Đại học Ngoại ngữ

190

5

04

Trường Đại học Công nghệ

220

10

05

Khoa Luật

180

8

06

Khoa Kinh tế

150

3

07

Khoa Sư phạm

100

9

08

TT ĐT và BD giảng viên lý luận chính trị

40

0

09

Khoa Quản trị kinh doanh

30

0

10

Viện Việt Nam học và KHPT

20

0

11

TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

20

3

12

TT Đảm bảo CL ĐT và NCPTGD

20

0

13

Đào tạo liên kết

120

0

 

Tổng số

2000

100

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :