Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2004

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ CỦA ĐHQGHN NĂM 2004

                                               

                                                

Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 49/KHCN ngày 8 tháng 3 năm 2004 giao chỉ 1.440 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, 150 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ cho các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, và dành 160 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ cho đào tạo liên kết năm 2004. Cụ thể như sau:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 355 thạc sĩ; 60 tiến sĩ.

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 325 thạc sĩ; 30 tiến sĩ.

- Trường Đại học Ngoại ngữ: 180 thạc sĩ; 15 tiến sĩ.

- Khoa Công nghệ: 190 thạc sĩ; 15 tiến sĩ.

- Khoa Luật: 170 thạc sĩ; 10 tiến sĩ.

- Khoa Kinh tế: 110 thạc sĩ; 5 tiến sĩ.

- Khoa Sư phạm: 30 thạc sĩ; 15 tiến sĩ.

- TT ĐT và BD giảng viên lý luận chính trị: 55 thạc sĩ.

- Khoa Quản trị kinh doanh: 25 thạc sĩ.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :