Tuyển sinh sau đại học
Trang chủ   >  TUYỂN SINH  >   Tuyển sinh sau đại học  >  
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2008

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2008

 

Ngày 24/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3069/QĐ-SĐH phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2008 của các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN.

 

Dưới đây là thông tin chi tiết:

 

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo          

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

I. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Địa chất

4

10.0

4

 

2

Địa chính

7

10.0

7

 

3

Địa lí

15

10.0

15

 

4

Hải dương học

4

10.0

4

 

5

Hóa học

26

10.0

26

 

6

Khí tượng

3

10.0

3

 

7

Khoa học môi trường

20

10.0

20

 

8

Sinh học

23

10.0

23

 

9

Thổ nhưỡng học

1

10.0

1

 

10

Thủy văn

3

10.0

3

 

11

Toán học

29

10.0

29

 

12

Vật lí

21

10.0

21

 

 

Tổng:

156

 

156

 

13

Hóa học
(Liên kết với Viện Hóa học)

8

10.0

8

Chỉ tiêu của Viện Hóa học

 

Tổng:

164

 

164

 

II. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1

Báo chí

3

11.5

3

 

2

Chính trị học

1

15.0

1

 

3

Đông phương học

3

12.5

3

 

4

Du lịch

4

12.0

4

 

5

Hán Nôm

4

12.0

4

 

6

Lịch sử

20

 

20

 

 

Khảo cổ học

1

12.0

1

 

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

16

11.5

16

 

 

Lịch sử sử học và sử liệu học

1

14.0

1

 

 

Lịch sử thế giới

2

11.0

2

 

 

Lịch sử Việt Nam

0

 

 

Chuyên ngành 16+23

7

Lưu trữ và quản trị văn phòng

7

11.0

7

 

8

Ngôn ngữ học

21

12.5

21

 

9

Quốc tế học

4

12.0

4

 

10

Tâm lí học

8

10.5

8

 

11

Thông tin - thư viện

6

12.5

6

 

12

Triết học

18

 

18

 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

5

12.5

5

 

 

Tôn giáo học

5

10.0

5

 

 

Triết học

8

10.5

8

 

13

Văn học

33

 

29

 

 

Lí luận văn học

6

12.5

6

 

 

Văn học nước ngoài

6

14.0

6

 

 

Văn học Việt Nam

21

13.0

17

 

14

Xã hội học

9

10.0

9

 

15

Quản lí khoa học và công nghệ

6

10.0

6

 

 

Tổng:

147

 

143

 

16

Hán Nôm
(Liên kết với Viện Hán Nôm)

3

10.5

3

Chỉ tiêu của các Viện liên kết

17

Chính sách KH-CN
(Liên kết với Viện CL-CSKHCN)

5

11.5

5

 

Tổng:

155

 

151

 

III. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (Chỉ tuyển sinh đợt 1)

1

Tiếng Anh

147

13.5

102

 

2

Tiếng Nga

10

10.0

10

 

3

Tiếng Pháp

7

13.5

7

 

4

Tiếng Trung Quốc

25

11.5

25

 

 

Tổng:

189

 

144

 

5

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Hải Phòng)

27

10.0

27

 

Chỉ tiêu liên kết của ĐHQGHN

 

6

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Vinh)

20

11.0

20

7

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Hà Tĩnh)

5

11.0

5

 

Tổng:

241

 

196

 

IV. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

1

Công nghệ điện tử - viễn thông

9

10.0

9

 

2

Công nghệ thông tin

64

10.0

64

 

3

Vật liệu và linh kiện Nanô

4

11.0

4

 

 

Tổng:

77

 

77

 

V. TRƯỜNG ĐH  KINH TẾ

1

Kinh tế chính trị

5

11.5

5

 

2

Kinh tế đối ngoại

13

10.0

13

 

3

Quản trị kinh doanh

44

10.5

44

 

 

Tổng:

62

 

62

 

VI. KHOA LUẬT

1

Luật học

97

 

56

 

 

Lí luận lịch sử NN&PL

26

14.0

15

 

 

Luật dân sự

18

13.0

8

 

 

Luật hình sự

12

11.5

9

 

 

Luật kinh tế

30

13.5

14

 

 

Luật quốc tế

11

12.5

10

 

 

Tổng:

97

 

56

 

VII. KHOA SƯ PHẠM

1

Quản lí giáo dục

35

12.0

32

 

2

Sư phạm Hóa học

3

11.5

3

 

3

Sư phạm Sinh học

6

14.0

6

 

4

Sư phạm Toán

7

12.0

7

 

5

Sư phạm Vật lí

7

11.5

7

 

 

Tổng:

58

 

55

 

VIII. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

Quản trị kinh doanh
(Chương trình đào tạo quốc tế)

21

10.0

21

 

 

Tổng:

21

 

21

 

IX. TT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

1

Kinh tế chính trị

10

10.0

10

 

2

Lịch sử

7

11.5

7

 

3

Triết học

29

 

29

 

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

7

11.0

7

 

 

Triết học

22

10.0

22

 

 

Tổng:

46

 

46

 

X. TT NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Khoa học môi trường

2

10.0

2

 

 

Tổng:

2

10

2

 

XI. TT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

1

Quản lí giáo dục

10

12.0

10

 

 

Tổng:

10

 

10

 

TỔNG SỐ THEO CHỈ TIÊU ĐHQGHN:

917

 

824

 

 

TỔNG SỐ:

933

 

840

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :