Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp khởi động Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin ĐHQGHN
Ngày 27/4/2011, phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin ĐHQGHN đã tiến hành dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban.

Trong khuôn khổ phiên họp, PGS.TS Nguyễn Thế Bình, Phó Trưởng Ban KHCN, ủy viên thường trực đã công bố Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo CNTT ĐHQGHN. Theo đó, danh sách của Ban chỉ đạo gồm 14 thành viên.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe 2 báo cáo đề dẫn về “Kiến trúc CNTT ĐHQGHN” do TS. Nguyễn Ái Việt – Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và "Các hệ thống tin tin học hóa trong đại học và kiến trúc CNTT" do ThS. Đào Kiến Quốc - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trình bày. Theo các báo cáo viên, kiến trúc là bản quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai ứng dụng CNTT của một tổ chức nhằm đạt mục tiêu chiến lược với hiệu quả cao nhất. Kiên trúc CNTT gồm phần nghiệp vụ và phần kỹ thuật. Mỗi thành phần kiến trúc đều được đồng bộ hóa với phần nghiệp vụ tương ứng bằng các công cụ văn bản... Các thành viên nhât trí việc xây dựng bản quy hoạch kiến trúc CNTT ĐHQGHN là cần thiết và cấp bách.

Tại phiên họp, Trưởng ban Nguyễn Hữu Đức đã nhấn mạnh về một số nhiệm vụ của Ban chỉ đạo CNTT của ĐHQGHN. Đó là: Chỉ đạo việc xây dựng kiến trúc CNTT của ĐHQGHN; chiến lược, kế hoạch hàng năm và giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT ở ĐHQGHN; Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT ở ĐHQGHN; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển CNTT, định kỳ báo cáo Giám đốc. GS.TS Nguyễn Hữu Đức đồng thời chia sẻ: đây là phiên họp khởi động nhằm bàn thảo kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. GS Nguyễn Hữu Đức cũng chỉ đạo các thành viên tập trung cao độ thực hiện một số công việc cụ thể trong thời gian tới liên quan đến kế hoạch xây dựng bản quy hoạch kiến trúc CNTT ĐHQGHN.

 Đỗ Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   |