Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHCN - địa chỉ sáng tạo tri thức khoa học công nghệ
Ngày 14/5/2011, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.

Tham dự chỉ đạo hội nghị là PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Trong báo cáo về công tác đào tạo năm học 2010 – 2011 cho thấy Trường ĐHCN đã áp dụng tốt việc thực hiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ cho toàn bộ các khóa ở bậc đại học và sau đại học, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt và vận hành phần mềm quản lý đào tạo theo phương thứcđào tạo này; hoàn thiện các chương trình đào tạo, đề cương môn học; hoàn thiện chuẩn đầu ra và các kỹ năng mềm cho các chương trình đào tạo.

Đối với hệ đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược, Trường ĐHCN đã tập trung hoàn thành việc điều chỉnh 3 đề án thành phần thuộc nhiệm vụ chiến lược theo đúng tiến độ bao gồm: chương trình thạc sĩ và cử nhân ngành Khoa học Máy tính, cử nhân ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông. Hiện tại, nhà trường cũng đang triển khai xây dựng 2 chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nano, Khoa học máy tính theo nhiệm vụ chiến lược để trình ĐHQGHN.

Bên cạnh đó, nhà trường đã hoàn thành việc biên soạn 4 khung chương trình đào tạo bằng kép và đã được lãnh đạo ĐHQGHN phê duyệt.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN

Trong năm học 2010 – 2011, Trường ĐHCN tiếp tục duy trì và tích cực triển khai tốt công tác biên soạn giáo trình nhằm bổ sung nhiều giáo trình biên soạn mới phục vụ công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên. Đặc biệt, công tác duy trì, phát triển website môn học của các cán bộ giảng dạy tiếp tục được khuyến khích, phấn đấu 100% môn học ổn định của ngành CNTT, 50% môn học ổn định các ngành còn lại có website môn học.

Trong năm 2011 – 2012, Trường ĐHCN xác định những nhiệm vụ trọng tâm:

Đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo; trình ĐHQGHN phê duyệt đề án đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Cơ Điện tử, các đề án đào tạo thạc sĩ định hướng nghề nghiệp thuộc Khoa CNTT và ĐT-VT; tập trung triển khai tốt các chương trình đào tạo bằng kép giữa các ngành CNTT với ngành Khí tượng học, Thủy văn học, Hải

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng Trường ĐHCN

dương học và Công nghệ biển; hoàn thiện việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành, chuyên ngành đào tạo; áp dụng 5 kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chuẩn; triển khai thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu của các đề án thành phần thuộc nhiệm vụ chiến lược vừa được điều chỉnh theo yêu cầu của ĐHQGHN; thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ giảng viên các môn học; hiện đại hóa hệ thống giáo trình, bài giảng, thực hiện các giải pháp tăng cường số lượng, chất lượng website các môn học để xây dựng thành mô hình kiểu mẫu tạo kênh thông tin trao đổi, tư vấn giữa cán bộ và sinh viên về môn học, góp phần quảng bá và khẳng định thế mạnh đặc trưng của nhà trường; Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương mở rộng quy mô đào tạo SĐH và đào tạo theo nhu cầu xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị. PGS.TS Phạm Trọng Quát nhấn mạnh, với những kết quả đạt được cả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường ĐHCN đã nhanh chóng khẳng định được vị thế là một địa chỉ sáng tạo tri thức khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến.

PGS.TS Phạm Trọng Quát cho rằng, với tiềm năng và thế mạnh của mình, Trường ĐHCN phải tiến tới xây dựng các khoa đạt chuẩn quốc tế, mở rộng thêm các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược.

PGS.TS Phạm Trọng Quát giao một số nhiệm vụ để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới bao gồm: đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả đào tạo theo phương thức tín chỉ; tích cực xây dựng mọi hoạt động theo chuẩn đầu ra CDIO; tiếp tục xây dựng và bổ sung hệ thống giáo trình, cơ sở học liệu và website môn học; đổi mới phương pháp dạy và học; nâng cao tính tích cực, hiệu quả của việc tự học, tự nghiên cứu, trong đó có việc kiểm tra đánh giá việc thực tập của sinh viên.

 Đức Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   |