Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tích hợp 4 trong 1
Hội nghị tổng kết thực hiện Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Hội nghị tổng kết năm học đã được ĐHQGHN tổ chức sáng 25/5/2011.

PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc và PGS.TS Trần Kim Đỉnh – Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN đồng chủ trì hội nghị.

PGS.TS Trần Kim Đỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết 1 năm thực hiện Hướng dẫn 2027/HD-TCCB ngày 07/7/2010 về việc tổ chức 2 hội nghị nêu trên. Về cơ bản, việc tổ chức hội nghị cán bộ viên chức của các đơn vị đảm bảo cả về nội dung, hình thức, tuân thủ theo đúng Hướng dẫn của ĐHQGHN, trang trọng, gọn nhẹ, hiệu quả.

PGS.TS Phạm Trọng Quát nhấn mạnh: để tăng cường hiệu quả của việc tổ chức hội nghị, tiết kiệm, giảm hội họp, phối hợp chặt chẽ hoạt động của công đoàn và chính quyền, năm học 2010 – 2011 hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị cán bộ viên chức, hội nghị tổng kết năm học và hội nghị tổng kết công tác công đoàn của các đơn vị sẽ tích hợp tổ chức để phát huy sức mạnh tổng hợp. thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN, các đơn vị sẽ ban hành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của đơn vị trước 15/9/2011.

 

 

 P.V
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   |