Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chú trọng đến tính khả thi của từng đơn vị
Chiều 16/6/2011, Thường trực Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược đã có buổi làm việc về xây dựng các đề án thành phần mới, dưới sự chủ trì của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Mục đích của buổi làm việc nhằm thảo luận những nội dung, tiêu chí làm cơ sở cho việc xây dựng những ngành, chuyên ngành mới trong Nhiệm vụ chiến lược.
Theo PGS.TS Phùng Xuân Nhạ có 4 nhóm tiêu chí chính là: sự cần thiết của việc xây dựng ngành, chuyên ngành mới đạt trình độ quốc tế, trong đó phải nêu bật sự cần thiết về học thuật, tính quốc tế, vai trò lan tỏa của ngành, chuyên ngành lựa chọn, và căn cứ vào nhu cầu của xã hội; tiêu chí thứ 2 là đánh giá tính khả thi, bao gồm khả thi về nguồn nhân lực và tài chính; Tiêu chí 3 căn cứ vào cơ cấu phân bổ trong chiến lược của ĐHQGHN, trong đó ưu tiên những đơn vị chưa triển khai những ngành, chuyên ngành thuộc Nhiệm vụ chiến lược; và tiêu chí cuối cùng là căn cứ vào kinh nghiệm và sự sẵn sàng của đơn vị.
Ngoài 4 nhóm tiêu chí chính còn một số tiêu chí liên quan khác.
Cũng theo PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, trong quá trình xây dựng những đề án thành phần mới cần đặc biệt chú trọng đến tính khả thi của từng đơn vị. Để thuận tiện cho việc đánh giá cần chia thang điểm chung cho từng nhóm tiêu chí, và trong mỗi nhóm tiêu chí sẽ lại chia thành các thang điểm chi tiết.

 

 Hồng Ngọt - VNUmedia
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   |