Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN công bố điểm thi năm 2011
Hiện nay đã có điểm của các thí sinh thi khối A và khối B, dự kiến điểm thi của thí sinh thi khối C và D sẽ công bố trong vài ngày tới.

Tra cứu điểm tuyển sinh tại đây

STT
Thí sinh
Môn 1
Môn 2
Môn 3
Tổng
Top 10 thí sinh có điểm thi khối A cao nhất năm 2011
1
Chu Văn Tạo
10.00
9.25
9.50
29.00
2
Đậu Đình Nghĩa
9.00
9.25
9.50
28.00
3
Nguyễn Văn Kỳ
8.75
9.50
9.50
28.00
4
Đinh Ngọc Khang
9.25
9.25
9.00
27.50
5
Hoàng Văn Đông
9.00
9.00
9.50
27.50
6
Vũ Long Hải
9.00
9.25
9.00
27.50
7
Nghiêm Tuấn Nghĩa
9.00
8.75
9.50
27.50
8
Lưu Văn Long
8.75
9.50
9.00
27.50
9
Nguyễn Ngọc Long
9.75
9.00
8.50
27.50
10
Tạ Quốc Hưng
9.00
8.75
9.50
27.50
Top 10 thí sinh có điểm thi khối B cao nhất năm 2011
1
Hà Trung Phong
9.75
10.00
9.00
29.00
2
Lê Tùng Ngân
9.25
10.00
9.50
29.00
3
Trần Duy Tùng
9.25
10.00
9.50
29.00
4
Nguyễn Anh Nhân
8.75
9.75
9.75
28.50
5
Nguyễn Thị Hoa
9.00
10.00
9.25
28.50
6
Vũ Thị An Hòa
9.50
9.50
9.50
28.50
7
Phạm Hồng Anh
9.25
9.00
9.50
28.00
8
Nguyễn Thị Như Trang
9.50
9.00
9.25
28.00
9
Ngọc Việt Tiến
8.25
10.00
9.50
28.00
10
Nguyễn Thị Hải An
7.75
10.00
9.50
27.50

 Ban Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   |