Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành tại ĐHQGHN
Ngày 22/12/2011, ĐHQGHN đã tổ chức khóa tập huấn Khai thác Cơ sở dữ liệu tích hợp.

Tham gia khóa tập huấn có đại diện lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách về công tác quản lý điều hành CSDL của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại khóa tập huấn. Phó Giám đốc đã chia sẻ một số thông tin về kết quả đạt được trong công tác ứng dụng CNTT vào việc quản lý điều hành năm học 2010-2011: đã thống nhất tên miền website của 38 đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, phát triển tài nguyên số theo chuẩn quốc tế, xây dựng mạng thông tin nội bộ ổn định, triển khai hệ thống CSDL tích hợp…Trong đó việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử (portal) là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Trung tâm ứng dụng CNTT triển khai.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc ĐHQGHN cũng đưa ra những khó khăn, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong năm 2012 tới là: việc kê khai thông tin cán bộ, sinh viên tại các đơn vị đầu mối phải được hoàn thiện; các đơn vị cần phát triển đội ngũ cán bộ CNTT để đảm bảo thông suốt hệ thống mạng nội bộ của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp hệ thống mạng…
ThS. Đào Kiến Quốc – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ứng dụng CNTT đã có bài thuyết trình hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử cho các cán bộ tham gia khóa tập huấn.
 
 

 

 QT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   |