Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao hiệu lực thực thi hệ thống văn bản quản lý điều hành về Nhiệm vụ chiến lược
Đó là một trong những kết luận quan trọng của Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược – PGS.TS Phùng Xuân Nhạ trong buổi họp chiều 16/5/2012.

Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban Khoa học Công nghệ, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ĐHQGHN cùng lãnh đạo các Đề án thành phần đang triển khai tại các đơn vị đào tạo.
Nội dung của buổi họp tập trung vào các nội dung chính: rà soát công tác quản lý điều hành; chỉ ra những thuận lợi và khó khăn khi triển khai Nhiệm vụ chiến lược; các nội dung chuẩn bị cho việc tổng kết năm học về Nhiệm vụ chiến lược.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo, PGĐ thường trực Phùng Xuân Nhạ kết luận cần tiếp tục nâng cao tính thực thi của hệ thống văn bản quản lý điều hành liên quan đến Nhiệm vụ chiến lược; yêu cầu các bộ phận liên quan tiếp tục tích cực hoàn thiện cơ sở dữ liệu, trong đó có việc công bố thông tin liên quan đến Nhiệm vụ chiến lược trên các Website.
Cùng với đó PGĐ Thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện 4 Đề án thành phần đã xây dựng năm 2011 để triển khai trong năm 2012, đồng thời đề nghị Ban Đào tạo rà soát đề xuất của các đơn vị, trên cơ sở đó lập kế hoạch xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới.
PGĐ thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các bộ phận liên quan cùng nhau phối hợp để rà soát các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra, chuẩn bị cho việc sơ kết 5 năm triển khai Nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2007 – 2012; yêu cầu Ban Tổ chức Cán bộ cùng những đơn vị liên quan xem xét các vấn đề lớn, nếu cần thiết thì tổ chức các hội nghị, hội thảo.
Cũng tại phiên họp, PGĐ thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ĐHQGHN làm đầu mối xây dựng chế tài thực hiện công tác của các tổ chức và cá nhân liên quan; đồng thời lưu ý một số nội dung sẽ thực hiện trong thời gian tới của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ĐHQGHN cùng các đơn vị liên quan.

 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   |