Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho ĐHQGHN là đơn vị chủ trì Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước "Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển bền vững Tây Bắc"
Đây là một trong những kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị do Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức tại Hà Nội, chiều 10/7/2012.

Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cơ quan liên quan.
GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc cùng lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ đã tham gia Hội nghị quan trọng này.
Tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định việc tổ chức, triển khai một chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước vì sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc là hết sức cần thiết, tạo nền tảng, đòn bẩy tri thức - công nghệ - văn hóa, xã hội mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang) và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tây Bắc có vai trò quyết định sinh thái của cả vùng Bắc Bộ; có tiềm năng lợi thế về nông, lâm, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu; là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời, là căn cứ địa cách mạng của các cuộc kháng chiến.
Chương trình sẽ mang lại lợi ích cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc và nhân dân cả nước. Các đại biểu tập trung trao đổi, bàn bạc, thống nhất quan điểm, đề xuất các giải pháp phối hợp giữa các bộ, các viện khoa học, các cơ quan, đơn vị đào tạo, trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
Đại diện các bộ, các cơ quan nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc và giao cho Đại học Quốc gia chủ trì tổ chức thực hiện ; các bộ, các cơ quan có nhiệm vụ phối hợp và triển khai thực hiện chương trình.
Tại Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận và GS.TSKH Vũ Minh Giang khẳng định, ĐHQGHN có đủ năng lực, nhân lực, thời gian, kinh nghiệm và tâm huyết để thực hiện Đề án này. ĐHQGHN sẵn sàng đảm nhận việc chủ trì chương trình và phối hợp với các cơ quan liên quan trong đó đặc biệt chú trọng đến các cơ quan thuộc khối 4V (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, ĐHQGHN và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh) để cùng triển khai thực hiện. Chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc là một hoạt động để đội ngũ các nhà khoa học tri ân đối với Tây Bắc – vùng khó khăn nhất của cả nước.
Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh tới việc phối hợp về ý tưởng và đề xuất ý tưởng; phối hợp về xây dựng đề án; việc tổ chức thực hiện và đặc biệt là phối hợp về nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực và khó hơn nữa là đưa những kết quả nghiên cứu đó ứng dụng vào thực tiễn của Tây Bắc hay đúng hơn là chịu trách nhiệm tạo được sản phẩm tốt phục vụ đồng bào Tây Bắc.
GS.TSKH Vũ Minh Giang đặc biệt tán đồng với ý kiến của đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường. Đó là, sản phẩm đầu tiên và quyết định tất thảy sự thành công của chương trình là vấn đề con người. Kinh nghiệm của nhiều vùng miền, đặc biệt là vùng Tây Bắc thì tiềm năng nhiều nhưng chưa được đánh thức. Đào tạo nguồn nhân lực ở các dạng khác nhau đóng vai trò then chốt mang lại thành công của việc triển khai chương trình. Tây Bắc phát triển không chỉ cần thêm đường xá mà còn cần cả sự phát triển nhân lực. ĐHQGHN có sứ mệnh quốc gia trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Bên cạnh đó, ĐHQGHN có đội ngũ cán bộ khoa học giàu kinh nghiệm và đội ngũ học viên sau đại học hùng hậu thuộc nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau, tâm huyết cùng thực hiện đề tài, dự án khoa học. ĐHQGHN có kinh nghiệm triển khai hợp tác toàn diện đem đến nhiều thành công với tỉnh Hà Giang – một tỉnh thuộc Tây Bắc. ĐHQGHN coi việc được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình là một vinh dự lớn và sẽ huy động mọi nguồn lực, năng lực để thực hiện chương trình.
Đã có khá nhiều nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản hoặc chuyển giao công nghệ được tổ chức triển khai trên địa bàn vùng Tây Bắc hoặc có liên quan đến Tây Bắc. Song, đa số các đề tài dự án này đều có quy mô nhỏ lẻ, rời rạc, đơn ngành, năng lực ứng dụng, chuyển giao còn thấp, chưa thể trở thành bệ đỡ tri thức - công nghệ - văn hóa - xã hội trực tiếp cho quá trình phát triển bền vững của vùng.
Đến nay chưa có một chương trình nghiên cứu tổng thể, toàn diện về vùng Tây Bắc với tầm nhìn chiến lược mang tính đột phá, tiếp cận và giải quyết các vấn đề của vùng theo quan điểm phát triển bền vững, tương xứng với vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của vùng trong chiến lược phát triển đất nước. Một trong những vấn đề đặt ra để phát triển bền vững Tây Bắc là cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông và phát huy lợi thế của vùng.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Vấn đề đầu tư khoa học công nghệ là cần thiết để phát triển bền vững khu vực này. Bộ Chính trị quyết định đầu tư 3 chương trình cấp nhà nước với 3 vùng: Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Xuất phát từ tinh thần đó, Ban Chỉ đạo Tây Bắc họp với các cơ quan khoa học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học cùng bàn để có chủ trương xây dựng một chương trình cấp Nhà nước phục vụ cho Tây Bắc phát triển bền vững, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là Chương trình mang ý nghĩa nhân văn có tầm quốc gia, thể hiện tình nghĩa, trách nhiệm đối với Tây Bắc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì Đề án khoa học quan trọng này, thời gian thực hiện năm 2013-2015. Phó Thủ tướng lưu ý, Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng xây dựng chương trình thiết thực, hiệu quả để áp dụng trong thực tiễn; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình. Đại học Quốc gia Hà Nội cần thuyết minh đề cương làm rõ mục tiêu, nội dung chương trình, các nhóm giải pháp, các mô hình triển khai áp dụng có hiệu quả trong đời sống đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |