Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Áp dụng quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp một cách phù hợp và hiệu quả
Chiều 31/08/2012, Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm (ETC), ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết năm học 2011-2012. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt trung tâm, đồng chí Nguyễn Song Bình, Phó Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD Quốc tế GaMBA đã trình bày báo cáo Tổng kết năm học 2011-2012 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013. Trong năm học qua, toàn thể cán bộ Trung tâm đã nỗ lực hết mình, vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành kế hoạch đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; chuyên môn hóa các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên cơ hữu cũng như hoàn thiện và hiện đại hoá hạ tầng cơ sở; đồng thời Trung tâm tiếp tục tìm kiếm, phát triển các chương trình liên thông, liên kết với nhiều trường đại học có uy tín quốc tế.
Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức Phó Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ những nỗ lực của Trung tâm ETC. Phó Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, trong thời gian tới Trung tâm cần tập trung vào một số nội dung: Thực hiện đúng các chỉ đạo của ĐHQGHN về công tác tuyển sinh và hợp tác đào tạo; Thực hiện đúng quy định và thẩm quyền về tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm, không quan hệ vượt cấp; Tăng cường liên thông, liên kết trong và ngoài ĐHQGHN đặc biệt phải kết hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên của ĐHQGHN để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Trung tâm cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn để tạo nền tảng phát triển bền vững; Áp dụng tinh thần doanh nghiệp và sản phẩm đầu ra trong quản trị đại học nhưng phải phù hợp với quy định, tiếp tục tìm kiếm những đối tác chất lượng cao hơn nữa để phát triển theo hướng đào tạo quốc tế, chất lượng quốc tế. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức cũng đề nghị trong mọi hoàn cảnh Ban giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Trung tâm ETC phải luôn luôn quan tâm và có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động và quyền lợi của người học.

 QT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |