Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo ĐHQGHN
Ngày 13/9/2012, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Tiến Hoàng – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo ĐHQGHN.

Tiếp và làm việc với đoàn có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và một số đơn vị đào tạo thành viên.
Buổi làm việc là một hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm lấy ý kiến của một số cơ sở đào tạo về Đề án “Đổi mới việc học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” do Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.
Hiện tại, ĐHQGHN có 3 đơn vị giảng dạy các môn lý luận chính trị Mác – Lênin gồm: Trường ĐHKHXH&NV, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận Chính trị và Trường ĐH Kinh tế.
Đại diện lãnh đạo của các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN đã thông tin với Đoàn công tác về chương trình, giáo trình, đội ngũ, phương pháp giảng dạy và thái độ, tinh thần học tập của sinh viên đối với ngành học, chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,…
Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc đổi mới việc học tập các môn lý luận chính trị Mác – Lênin cần phải được tiếp tục thực hiện trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. Cùng với đó, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần tiếp tục xác lập một số nguyên tắc chung cho sự đổi mới các môn học này, trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra và tính mục tiêu của các môn học này.
Đại diện đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những thông tin về thực tiễn giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị Mác – Lênin tại ĐHQGHN, những kiến nghị của lãnh đạo ĐHQGHN. Đoàn công tác đồng thời cũng ghi nhận những ý kiến trao đổi của đại diện đội ngũ giảng viên về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện giảng dạy các môn học này.
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   |