Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao quản lí, khai thác cơ sở dữ liệu và tài nguyên dùng chung
Ngày 15/12/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn sử dụng CSDL tích hợp và tiêu chí xếp hạng Đại học đạt chuẩn quốc tế” cho toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc Cơ quan ĐHQGHN.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Giám đốc đánh giá cao sáng kiến và sự phối hợp giữa Văn phòng và Cơ quan ĐHQGHN trong việc tổ chức lớp tập huấn này nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, viên chức của ĐHQGHN, tạo điều kiện tốt hơn nữa công tác tham mưu tư vấn cho Ban Giám đốc cũng như phục vụ hiệu quả việc quản lý điều hành, khai thác CSDL và tài nguyên dùng chung mà ĐHQGHN đã xây dựng.
PGĐ Nguyễn Hữu Đức chia sẻ, trong thời gian qua, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã có nghị quyết và chủ trương đổi mới đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong tháng 11 vừa rồi, Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 6 cũng đã họp và có nghị quyết và một kết luận quan trọng về việc đổi mới toàn diện, đồng bộ và căn bản Khoa học Công nghệ và Giáo dục đào tạo. Trên tinh thần đó, ĐHQGHN cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết T.Ư 6.
Tại buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục và ThS. Đào Kiến Quốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ứng dụng CNTT đã có bài thuyết trình về tiêu chí xếp hạng Đại học đạt chuẩn quốc tế và hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL tích hợp cho các cán bộ tham gia.

 

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   |