Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo của ĐHQGHN

GS.TS Mai Trọng Nhuận
Ngày 22/1/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 210/QĐ-TTg về việc GS. Mai Trọng Nhuận thôi giữ chức Giám đốc ĐHQGHN để làm công tác chuyên môn. Chi tiết quyết định như sau:
“Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Xét đề nghị của ĐHQGHN tại công văn số 3810/ĐHQGHN-TCCB ngày 09/11/2012; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 188/TTr-BNV ngày 28/11/2012 và số 12/TTr-BNV ngày 15/01/2013;
Để thực hiện chính sách cán bộ, quyết định:
Điều 1: Ông Mai Trọng Nhuân thôi giữ chức Giám đốc ĐHQGHN để làm công tác chuyên môn từ ngày 01/01/2013.
Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại học Quốc gia Hà Nôi và ông Mai Trọng Nhuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ký)”
GS.TS Mai Trọng Nhuận, sinh năm 1952, được Thủ tướng quyết định thôi giữ chức Giám đốc ĐHQGHN, thôi làm quản lý để làm công tác chuyên môn là hoàn toàn bình thường theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
Sau khi Quyết định của Thủ tướng được công bố, một số cơ quan báo chí đã đưa tin thiếu chính xác, không phù hợp với nội dung của Quyết định.
ĐHQGHN trân trọng thông báo để cán bộ và sinh viên được biết.
 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   |