Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHNN tập trung phát triển theo hướng đại học nghiên cứu gắn với ứng dụng
Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Trường ĐHNN, sáng 19/3/2013.

Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Hoà – Hiệu trưởng Trường ĐHNN đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động của nhà trường trong thời gian gần đây và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2013 – 2015. Hiệu trưởng Nguyễn Hoà nhấn mạnh, Nhà trường kiên định với sứ mệnh phấn đầu trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu, ưu tiên các nghiên cứu ứng dụng trong 3 lĩnh vực: giáo dục ngoại ngữ, Ngôn ngữ học, Quốc tế học và một số lĩnh vực KHXH&NV liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận những thành quả của tập thể cán bộ và giảng viên Trường ĐHNN đạt được thời gian qua. Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt biểu dương những nỗ lực của nhà trường trong việc tiên phong triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020; giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên, học viên sau đại học và sinh viên Nhiệm vụ chiến lược; chia sẻ cơ sở vật chất để các đơn vị trong ĐHQGHN dùng chung.

Giám đốc ĐHQGHN lưu ý nhà trường tiếp tục giữ vững qui mô đào tạo đại học, tăng cường qui mô đào tạo chất lượng cao và đào tạo bậc thạc sĩ. Trường ĐHNN cần quan tâm hơn nữa đến qui hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu ngành.

Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, với truyền thống, sứ mạng của nhà trường và vị thế của một trường thành viên trong ĐHQGHN, phương hướng phát triển trở thành một đại học định hướng nghiên cứu và chú trọng tới nghiên cứu ứng dụng của Trường ĐHNN trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi.

Trường ĐHNN cần tiếp tục quan tâm đến đào tạo, giảng dạy tốt tiếng Anh cho sinh viên, giảng viên của ĐHQGHN; đào tạo bậc thạc sĩ cho các giảng viên ngoại ngữ của các cơ sở giáo dục trong cả nước; quan tâm đến việc thực hiện các nghiên cứu ứng dụng liên quan đến giảng dạy ngoại ngữ gắn với công nghệ cao.

Giám đốc ĐHQGHN cho biết, năm 2013, ĐHQGHN xác định là năm cải cách hành chính và chủ trương sẽ thực hiện tái cấu trúc theo hướng tăng cường sức mạnh cho các trường đại học và viện nghiên cứu của ĐHQGHN. Trường ĐHNN đồng thời cần chuẩn bị những kế hoạch cụ thể để cộng hưởng thực hiện chủ trương giảng viên – nhà khoa học của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN đồng tình với kiến nghị của Trường ĐHNN trong việc sẽ đầu tư phát triển Trường PT Chuyên ngoại ngữ chuẩn về môi trường học tập và chất lượng cao trong công tác đào tạo.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý nhà trường quan tâm xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn, đáp ứng yêu cầu của thời kì mới.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |