Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện đề án đổi mới phương thức tuyển sinh
Đây là một trong các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN tại buổi làm việc với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN, chiều 12/4/2013.

Tham gia Đoàn công tác của ĐHQGHN có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị sau cùng, trong số 43 đơn vị có buổi làm việc với Ban Giám đốc ĐHQGHN. Đồng chí Nguyễn Quý Thanh – Viện trưởng đã báo cáo khái quát về tình hình của Viện.
Buổi làm việc là một trong các hoạt động chính thức của Ban Giám đốc ĐHQGHN nhằm nắm bắt, rà soát tình hình thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong ĐHQGHN, trên cơ sở đó có những hoạch định cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.
Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả của Viện thời gian qua, đặc biệt là hiệu quả trong việc điều phối các hoạt động chuyên môn, tư vấn và thực hiện các công việc thường kì cũng như đột xuất của ĐHQGHN trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục.
Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giai đoạn hiện nay mang đến cho giáo dục đại học những thời cơ và thách thức và là cơ hội để công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng phát triển. Viện cần vận động phát triển cho phù hợp với xu thế của thời đại.
Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn lưu ý, Viện cần quan tâm đến việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự để tiếp tục phát huy ưu thế trong các hoạt động chuyên môn mà Viện đang là đơn vị tiên phong và uy tín nhất trong cả nước. Cùng với đó, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN cũng cần quan tâm tới việc bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia tương xứng với tiềm lực và thế mạnh của Viện.
Phó Giám đốc ĐHQGHN lưu ý, Viện cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn, tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo và xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo mới,… Viện cũng quan tâm và thắt chặt mối quan hệ với các đơn vị trong ĐHQGHN để có sự liên thông, nhuần nhuyễn hơn trong phối hợp triển khai nhiệm vụ.
Hiện nay, ĐHQGHN chuẩn bị thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng đào tạo độc lập, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu Viện cần quan tâm xây dựng các đề xuất về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và nhân sự cũng như sự phối hợp chuyên môn của 2 cơ quan thuộc ĐHQGHN có nhiều nét tương đồng.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đặc biệt yêu cầu Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục quan tâm xây dựng và sớm hoàn thiện đề án đổi mới phương thức tuyển sinh. Phó Giám đốc chỉ đạo, đây là nhiệm vụ tiên quyết, là ưu tiên hàng đầu của Viện trong thời gian tới.
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   |