Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tập trung đầu tư thời gian và trí tuệ để thúc đẩy phát triển KH&CN
Chiều 16/ 4/ 2013, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Ban Khoa học Công nghệ về kế hoạch KH&CN trung hạn (2013 - 2015).

Tham gia buổi làm việc có các Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Kim Sơn cùng lãnh đạo văn phòng và các các ban.
Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ đã trình bày dự thảo kế hoạch trung hạn phát triển KHCN đến năm 2015 và dài hạn đến năm 2020, theo đó xây dựng ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển chất lượng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực, làm nền tảng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra các yếu tố cạnh tranh và khẳng định vị thế. Các hoạt động KH&CN sẽ được triển khai một cách toàn diện từ việc đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý, đến tăng cường tiềm lực và gia tăng  các giá trị. Các sản phẩm KH&CN được quan tâm đầy đủ cả 3 dạng R-D & C (Research - Development & Comercialisation), trong đó nghiên cứu cơ bản hướng tới các công bố quốc tế, nghiên cứu ứng dụng hướng tới địa chỉ sử dụng và tri thức, công nghệ phải được chuyển giao và thương mại hoá. Ngoài việc hoàn thịen các hình thức tổ chức hệ thống đề tài như hiện nay, ĐHQGHN sẽ tổ chức các nghiên cứu thành các chương trình, các nhóm nghiên cứu mạnh, tập hợp được nhiều nhà khoa học, tích hợp một số đề tài lại để hướng tới sản phẩm hoàn chỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã khẳng định quan điểm phát triển ĐHQGHN dựa vào vai trò chủ đạo và dẫn dắt của KH&CN đối với mọi hoạt động. Giám đốc yêu cầu lãnh đạo các văn phòng và các ban, đặc biệt là thủ trưởng các đơn vị và tất cả các nhà khoa học phải luôn luôn đặt KH&CN vào vị trí ưu tiên, phải đầu tư nhiều thời gian và trí tuệ để thúc đẩy KH&CN phát triển.
Về định dạng sản phẩm, Giám đốc xác định sản phẩm KH&CN của một đại học nghiên cứu hàng đầu của đất nước phải tích hợp được trí tuệ cao từ các nghiên cứu cơ bản đến việc phát triển công nghệ, các tri thức và công nghệ mới đó phải được tích hợp thành các sản phẩm hoàn chỉnh hướng đến người sử dụng hoặc làm đầu vào cho các quy trình khác. Đối với ĐHQGHN nói riêng và ngành giáo dục nói chung, các nghiên cứu để phát triển các chương trình đào tạo mới, chương trình nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận khoa học và quản lý giáo dục mới… cũng là những sản phẩm có tính hữu dụng cao.
Để hoàn thiện kế hoạch phát triển KH&CN trung hạn, Giám đốc chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình; quan tâm đầy đủ cả 4 nhóm lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và y dược, Khoa học xã hội và kinh tế mũi nhọn, Công nghệ và kỹ thuật và Khoa học liên lĩnh vực. Giám đốc nhấn mạnh công tác đầu tư cần dựa trên thế mạnh hiện có, nhưng cũng cần đầu tư có tầm nhìn, đón được lợi thế trong tương lai, đặc biệt phải gắn với yếu tố quốc tế. Trong thời gian tới cần phải tập trung xác định và có kế hoạch đầu tư phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và các chương trình nghiên cứu cấp ĐHQGHN để sau một thời gian ngắn đạt đến các sản phẩn KH&CN có thương hiệu.
Tại buổi làm việc, Giám đốc cũng chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như: nghiên cứu các phương án thực hiện tái cơ cấu và tăng cường nhân lực cho hệ thống các đơn vị nghiên cứu; thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động KH&CN theo Nghị định 115; nâng cao hiệu quả của hệ thống đề tài KH&CN; khuyến khích, hỗ trợ các công bố quốc tế và phát triển vườn ươm, doanh nghiệp KH&CN.
Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu của kế hoạch KH&CN trung han, Giám đốc chỉ đạo triển khai đầy đủ các giải pháp, từ đổi mới cơ chế, chính sách đến tăng cường các nguồn lực, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và cả công tác thông tin, dự báo, đặc biệt quan tâm phân cấp mạnh cho các đơn vị. ĐHQGHN phải xác định và hoàn thiện nhanh định hướng phát triển, mục tiêu quy hoạch, mục tiêu sản phẩm và các chỉ số vĩ mô; các đơn vị, các nhóm nghiên cứu và các nhà khoa học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để có cơ sở đầu tư.
 

 

 Bùi Bích - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   |