Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cuộc thi tìm hiểu về Đại học Quốc gia Hà Nội
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đại học Đông Dương - tiền thân của ĐHQGHN (16/5/1906- 16/5/2006) Đoàn Thanh niên CS-HCM ĐHQGHN phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Đại học Quốc gia Hà Nội" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương- Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2006) và kỷ niệm ngày thành lập của các đơn vị trực thuộc.

2. Thông qua cuộc thi, là dịp để thế hệ trẻ ĐHQGHN thể hiện sự hiểu biết của mình về truyền thống, về tổ chức, hoạt động, những thành tựu và chủ trương trong quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN; cũng thông qua cuộc thi này nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ trong học sinh, sinh viên về truyền thống của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc.

3. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ ĐHQGHN bày tỏ tình cảm đối với mái trường mình đang học tập bằng sự thể hiện quyết tâm rèn luyện, học tập và công tác tốt để tham gia có hiệu quả vào lộ trình xây dựng ĐHQGHN trở thành trung tâm đại học có trình độ cao ngang tầm các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế.

4. Yêu cầu: Tất cả Đoàn thanh niên các trường đại học thành viên, các khoa, các Chi đoàn trực thuộc ĐHQGHN và các Liên chi đoàn thuộc Đoàn các trường đại học tổ chức cuộc thi; đảm bảo hầu hết thanh niên, học sinh, sinh viên được tham gia cuộc thi.

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

- Cán bộ trẻ trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, học sinh, sinh viên ở tất cả các hệ hiện đang công tác học tập tại các trường đại học, khoa trực thuộc ĐHQGHN.

 III. HÌNH THỨC VÀ QUI MÔ CỦA CUỘC THI

1. Đối với các Chi đoàn trực thuộc: Tổ chức theo hình thức thi viết.

2. Đối với Đoàn các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi sân khấu hoá.

 1. Được tổ chức thi ở cả 3 cấp: Cấp Liên Chi đoàn (thuộc Đoàn các trường đại học thành viên); cấp trường, khoa trực thuộc ĐHQGHN và cấp ĐHQGHN.

 2. Đội tuyển tham gia cuộc thi ở các cấp:

+ Cấp Liên chi đoàn: Các đội tuyển tham gia bao gồm tất cả các Chi đoàn thuộc Liên chi đoàn. Số lượng thành viên mỗi đội tuyển do các Liên chi đoàn quyết định.

+ Cấp trường, khoa trực thuộc: Các đội tuyển tham gia bao gồm các Liên chi đoàn trực thuộc (đối với Đoàn các trường), các Chi đoàn (đối với Đoàn các khoa). Phương thức lựa chọn các đội tuyển tham gia cuộc thi cấp trường, cấp khoa do Ban Chấp hành Đoàn, Đoàn khoa quyết định.

+ Cấp ĐHQGHN: Các đội tuyển tham gia bao gồm Đoàn các trường và các khoa trực thuộc Đoàn ĐHQGHN.

3. Cuộc thi cơ bản gồm các phần thi sau:

3.1. Phần 1: Có tên gọi “ĐHQGHN - ngôi trường 100 tuổi”.

Phương thức: Ban tổ chức đưa ra 10 câu hỏi; mỗi câu hỏi Ban tổ chức đưa ra 3 phương án trả lời; các đội sẽ phải chọn ra phương án đúng bằng cách giơ bảng.

Cách tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm.

3.2. Phần 2: Có tên gọi “ĐHQGHN - trên con đường phát triển”.

Phương thức: Ban tổ chức đưa ra 02 câu hỏi cho mỗi đội; mỗi đội có 15 giây để suy nghĩ và tối đa 02 phút để trả lời; sau 15 giây suy nghĩ nếu có phương án trả lời thì đội được hỏi sẽ bấm chuông để dành quyền trả lời; nếu sau 15 giây đội được hỏi không có câu trả lời thì các đội còn lại sẽ giành được quyền trả lời bằng cách bấm chuông, đội bấm chuông trước sẽ được trả lời trước.

Cách tính điểm:

- Đối với đội được hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

- Đối với các đội còn lại, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm.

3.3. Phần 3: Có tên gọi “Tự hào sinh viên ĐHQGHN”.

Phương thức: Ban giám khảo sẽ đưa ra chủ đề cho mỗi đội; mỗi đội có 01 phút để chuẩn bị, sau đó cử đại diện để thuyết trình trong thời gian tối đa 05 phút.

Cách tính điểm: Ban giám khảo sẽ căn cứ bài thuyết trình để cho điểm; điểm tối đa là 10 điểm.

Lưu ý: - Xen kẽ giữa các phần thi là các tiết mục văn nghệ;

 - Ở cấp trường, khoa, Liên chi đoàn, ngoài các phần thi được thiết kế ở trên, các đơn vị có thể sáng tạo xây dựng các phần thi khác cho phù hợp với đơn vị.

 IV. NỘI DUNG (TỔNG QUÁT)

- Những hiểu biết về Đại học Đông Dương (16/5/1906) và Lễ khai giảng Đại học Quốc gia Việt Nam (ngày 15/11/1945); Ngày thành lập các đơn vị thành viên.

- Căn cứ khoa học để Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN quyết định trình Chính phủ cho phép lấy Ngày thành lập Đại học Đông Dương là Ngày thành lập ĐHQGHN và lấy ngày tổ chức Lễ khai giảng Đại học Quốc gia Việt Nam là Ngày truyền thống của ĐHQGHN.

- Các mốc thời gian quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN và các đơn vị thành viên.

- Những hiểu biết về tổ chức và hoạt động ĐHQGHN (Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN).

- Những hiểu biết về truyền thống xây dựng và phát triển của các trường đại học, khoa trực thuộc ĐHQGHN.

- Những thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế…và trong công tác Đoàn, Hội của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng.

- Những chủ trương, giải pháp lớn trong chiến lược phát triển ĐHQGHN và các đơn vị thành viên.

- Vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ ĐHQGHN trong quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN.

 IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VÀ CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Tháng 5/2005:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức;

- Xin ý kiến lãnh đạo và các ban chức năng của ĐHQGHN;

- Thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn ĐHQGHN;

2. Tháng 6/2005:

- Thành lập và họp Ban cố vấn để xây dựng bộ câu hỏi;

- Tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt toàn ĐHQGHN (thành phần: Bí thư Đoàn các trường, khoa trực thuộc ĐHQGHN; Bí thư các Liên chi đoàn thuộc Đoàn các trường);

- Các đơn vị tổ chức phát động cuộc thi bằng cách lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị tập trung đông sinh viên.

- Triển khai các hình thức tuyên truyền về cuộc thi.

3. Tháng 7, tháng 8/2005:

- Tiếp tục triển khai các hình thức tuyên truyền về cuộc thi.

4. Tháng 9/2005:

- Các đơn vị tiếp tục tổ chức phát động cuộc thi bằng cách lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị tập trung đông sinh viên.

- Tổ chức họp giao ban về cuộc thi với Bí thư Đoàn các trường, các khoa trực thuộc ĐHQGHN.

5. Tháng 10/2005:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hình thức tuyên truyền về cuộc thi.

- Các đơn vị tiếp tục phổ biến nội dung cuộc thi bằng cách lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị tập trung đông sinh viên.

- Tổ chức họp giao ban về cuộc thi.

6. Tháng 11/2005:

- Tổ chức cuộc thi ở hình thức thi sân khấu hoá cấp Liên Chi đoàn.

7. Tháng 12/2005:

- Tiếp tục tổ chức cuộc thi ở thi sân khấu hoá cấp Liên chi đoàn;

8. Tháng 1 và 2 /2006:

- Các đơn vị chuẩn bị cho cuộc thi cấp trường.

- Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN thu và gửi bài dự thi cho Đoàn ĐHQGHN.

9. Tháng 3/2006:

- Tổ chức cuộc thi ở hình thức thi sân khấu hoá cấp Đoàn trường, Đoàn khoa trực thuộc Đoàn ĐHQGHN.

- Tiến hành chấm bài dự thi của các Chi đoàn trực thuộc.

10. Tháng 4/2006:

-Tổ chức cuộc thi ở hình thức thi sân khấu hoá cấp ĐHQGHN;

-Tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi ở cả hai hình thức thi.

 V. GIẢI THƯỞNG

Ở cả hai hình thức thi viết và sân khấu hoá Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao các giải thưởng: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và các giải khuyến khích.                 

 BAN TỔ CHỨC
Ảnh: Anh Đức - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :