Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác thanh tra là "tai mắt của trên, bạn của dưới"
Đó là chỉ đạo của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ Thanh tra do ĐHQGHN tổ chức trong 2 ngày 7 - 8/6/2013.

Khoá tập huấn nhằm cung cấp, quán triệt những quy định mới về thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, những chủ trương mới của ĐHQGHN và nâng cao năng lực công tác thanh tra cho các cán bộ chuyên trách tại các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.
Đến với Hội nghị các học viên được nghe và trao đổi các chuyên đề Những quy định mới về thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học; Quy trình thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch tại các đơn vị trong ĐHQGHN do các giảng viên đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, ĐHQGHN.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đã đánh giá cao tầm quan trọng của Hội nghị Tập huấn và biểu dương những thành tích đã đạt được của công tác thanh tra tại ĐHQGHN trong năm học vừa qua. Phó Giám đốc khẳng định, công tác thanh tra là "tai mắt” của lãnh đạo các cấp trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị của ĐHQGHN; đồng thời, công tác thanh tra còn là “bạn của dưới" trong việc hỗ trợ các cấp phát hiện các tồn tại để khắc phục, sửa chữa.
 Phó Giám đốc còn nhấn mạnh, đối với các cơ sở giáo dục đại học tự chủ cao như ĐHQGHN thì trách nhiệm của công tác thanh tra càng quan trọng và sắp tới, khi ĐHQG có Nghị định và Quy chế tổ chức và hoạt động mới, tự chủ của các đơn vị thành viên càng cao hơn thì công tác thanh tra cần chủ động hơn nữa để kiểm tra, tư vấn cho lãnh đạo các đơn vị trong các hoạt động.
Phó Giám đốc cho biết, ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, công tác thanh tra phải đồng hành với ĐHQGHN trong quá trình hội nhập và xây dựng đại học nghiên cứu. Hơn nữa, công tác thanh tra luôn đảm bảo kỉ cương trong mọi hoạt động, tạo ổn định, làm cơ sở cho sự phát triển của ĐHQGHN. Cán bộ làm công tác thanh tra không chỉ nắm vững mà còn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường thu thập thông tin, hiểu biết về quản trị đại học và về nội hàm của đại học nghiên cứu, như vậy mới có thể đồng hành với sự nghiệp chung của ĐHQGHN.
 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   |