Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học công nghệ lần thứ I
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Đông dương - Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày16/5/2006, ĐHQGHN đã có Công văn số 293/KHCN ngày 2/8/2005 thông báo về việc xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học công nghệ lần thứ I.

Đây là giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ dành cho công trình khoa học đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho hoạt động khoa học công nghệ của ĐHQGHN, được xét chọn 5 năm một lần.

Quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN về khoa học công nghệ như sau:

I. Đối tượng đăng ký xét giải thưởng:

 a) Là công trình hoặc cụm công trình khoa học do các tác giả thực hiện trong thời gian công tác tại ĐHQGHN (hoặc tại các trường đại học tiền thân của ĐHQGHN) và được công bố, nghiệm thu hoặc đăng ký bản quyền trước ngày 30/10/2005, bao gồm: thành tựu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ đã được công bố chính thức dưới dạng các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, quy trình công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử - thử nghiệm, sản phẩm khoa học công nghệ đã được nghiệm thu và đăng ký bản quyền tại Trung tâm Thông tin Tư liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 b) Những công trình, cụm công trình khoa học đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước không thuộc đối tượng xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN.

II. Hồ sơ đề nghị xét giải thưởng khoa học công nghệ:

 Như điều 7 và điều 10 trong Quyết định 236/KHCN ngày 12/8/2003 của ĐHQGHN, kèm theo nhận xét của phản biện và biên bản của Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

 Hồ sơ, thủ tục đăng ký xét Giải thưởng xin liên hệ với Phòng quản lý khoa học của các đơn vị trong ĐHQGHN (nơi các ứng viên đã và đang công tác).

III. Quy trình và tiến độ thẩm định, xét duyệt:

Quy trình xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN được tiến hành theo 2 cấp:

1.Cấp cơ sở:

 Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (thực hiện phản biện kín). Thời gian tháng 12/2005.

2. Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội:

Hồ sơ hoàn chỉnh đã được Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định cấp cơ sở và đề nghị xét giải thưởng nộp tại Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN, chậm nhất là ngày 31/12/2005.

+ Vòng sơ khảo: Các hội đồng ngành/liên ngành thẩm định (thời gian tháng 1 và tháng 2/2006).

+ Vòng chung khảo: Hội đồng giải thưởng Khoa học Công nghệ ĐHQGHN xét duyệt chính thức (hoàn thành trước ngày 30/4/2006).

IV. Công bố và trao giải thưởng:

- Giám đốc ĐHQGHN quyết định tặng Giải thưởng ĐHQGHN vào đầu tháng 5/2006.

- Lễ trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 16/5/2006.

 VnuNEWS
Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :