Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác đào tạo ở ĐHQGHN, một năm nhìn lại và hướng tới
Trong 2 ngày 9 và 10/12/1005, Hội nghị về công tác đào tạo của ĐHQGHN đã diễn ra tại Trung tâm Thực nghiệm giáo dục sinh thái và Môi trường Ba Vì với sự tham gia của lãnh đạo ĐHQGHN cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Hội nghị đã chia làm hai nhóm cùng tập trung thảo luận các vấn đề như: Thực trạng việc thực hiện các quy chế đào tạo ở các đơn vị; Nguyên nhân của các vấn đề tồn tại; Các giải pháp khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế. Sáng 10/12/2005, các đại biểu đã tích cực trao đổi về một số vấn đề có liên quan đến bài giảng điện tử như: Kịch bản xây dựng, những khó khăn và đề xuất, các kinh nghiệm xây dựng...

Báo cáo đề dẫn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các quy chế đào tạo đại học, sau đại học ở ĐHQGHN” đã được PGS.TS. Ngô Doãn Đãi - Phó trưởng Ban Đào tạo và TSKH. Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ trình bày tại hội nghị.

Đổi mới cơ cấu, nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo; Đào tạo đội ngũ giáo sư - giảng viên cho các hệ thống trường đại học; Xây dựng các đơn vị đào tào và nghiên cứu chất lượng quốc tế là 3 nội dung chủ yếu được phân tích khá rõ tại bản tham luận “Vai trò của ĐHQGHN và việc thực hiện Nghị quyết Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam của Chính phủ của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - Trường Đại học Công nghệ.

Hội nghị cũng được nghe PGS. TS. Nguyễn Công Khanh, PGS.TS. Lê Đức Ngọc - Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục trình bày báo cáo đề dẫn “Các giải pháp thực hiện kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học ở ĐHQGHN”. Báo cáo đã tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề được nhiều người quan tâm như: Tại sao phải tiến hành kiểm định chất lượng (KĐCL); Triển khai KĐCL ở ĐHQGHN; Các bước trong quy trình triển khai; 5 giải pháp khắc phục. Báo cáo cũng gợi ra một số câu hỏi để hội nghị thảo luận như: Làm thế nào để nâng cao nhận thức về KĐCL cho cán bộ giảng viên, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến chất lượng; Làm thế nào để các đơn vị triển khai có hiệu quả KĐCL; Làm thế nào để KĐLC hướng tới văn hoá chất lượng...

PGS.TS Bùi Văn Cam - Phó hiệu trưởng trường ĐHKHTN tham luận tại hội thảo

Bước sang ngày 10/12/2005, hội nghị đã tập trung vào Báo cáo tham luận về Bài giảng điện tử và họp Ban giáo trình ĐHQGHN mở rộng. Buổi sáng, hội nghị đã được nghe báo cáo “Bài giảng điện tử” của ThS. Đào Kiến Quốc - Trường Đại học Công nghệ và “Lộ trình xây dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN” của PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng Ban Đào tạo. Chiều cùng ngày, Ban Giáo trình ĐHQGHN đã họp mở rộng nhằm báo cáo về tình hình giáo trình, bài giảng hiện tại ở các đơn vị; công tác chỉ đạo của ĐHQGHN và đề ra phương hướng cho công tác này trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Phùng Quốc Bảo - Giám đốc NXB ĐHQGHN đã trình bày bản tham luận “Gắn kết chặt chẽ với các đơn vị đào tạo trong công tác xuất bản sách, giáo trình”. Hội nghị đã trao đổi tích cực về các giải pháp đẩy mạnh công tác biên soạn, xuất bản, quản lý giáo trình, bài giảng ở các đơn vị trong ĐHQGHN.

Trong khuôn khổ của chương trình, tối ngày 9/12/2005 đã diễn ra đêm lửa trại và giao lưu giữa đại điện các đơn vị thuộc ĐHQGHN tham gia hội nghị lần này.

 Tin - Ảnh: Vũ Oanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :