Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đoàn công tác ĐHQG TP. Hồ Chí Minh làm việc với ĐHQG Hà Nội
Sáng 5/12/2013, Đoàn công tác của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa - Phó Giám đốc dẫn đầu, đã có buổi làm việc, trao đổi về kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đào tạo với ĐHQGHN.

Tiếp đoàn, về phía ĐHQGHN có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, cùng lãnh đạo và chuyên viên Ban Đào tạo, đại diện lãnh đạo Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tham gia đoàn công tác có TS. Nguyễn Quốc Chính - Trưởng ban Đại học và Sau đại học, các chuyên viên Ban Đào tạo ĐH và SĐH của ĐHQG TPHCM.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo những kết quả và thành tựu mà mỗi bên đã đạt được trong năm 2013 trong lĩnh vực đào tạo. Trong năm 2013, ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã triển khai ngày càng hiệu quả, theo chiều sâu việc xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO, thành lập Trung tâm khảo thí ngoại ngữ; có nhiều tiến bộ trong công tác giáo trình. ĐHQGHN đã hoàn thành chuyển đổi 351 chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo chuẩn đầu ra; tích cực trong việc triển khai các công tác liên quan đến chuẩn bị cho việc đổi mới phương thức tuyển sinh; tiến hành quy hoạch ngành, chuyên ngành; triển khai mạnh mẽ đào tạo bằng kép; triển khai đề án tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế và kỷ cương trong đào tạo.

Hai bên đã tập trung trao đổi kinh nghiệm về việc đổi mới xây dựng chương trình đào tạo; công tác giáo trình; đổi mới phương thức tuyển sinh; kinh nghiệm đào tạo hệ tài năng, chất lượng cao và chuẩn quốc tế, đồng thời cũng trao đổi, thống nhất một số quan điểm, định hướng trong thời gian tới của 2 ĐHQG trong việc triển khai đổi mới toàn diện công tác đào tạo.

Đây là buổi làm việc nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai ĐHQG nhằm thắt chặt mối quan hệ và sự liên kết, hợp tác giữa hai ĐHQG để phát huy thế mạnh của mỗi bên.

 ĐT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   |