Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
(VNU-SMP) Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y - Sinh học trao đổi về đạo đức trong nghiên cứu khoa học
Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Khoa Y Dược, ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 89/QĐ-KHCN của Chủ nhiệm Khoa Y Dược ký ngày 22/10/2013. Hội đồng cơ sở gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên từ Khoa Luật và Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN.

Đây là Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đầu tiên ở Đại học Quốc Gia Hà Nội và là một trong sáu hội đồng thuộc các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cấp mã số hoạt động.
Hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt về mặt đạo đức các đề cương, giám sát việc tuân thủ trong quá trình thực hiện, nghiệm thu đề tài cùng với Hội đồng khoa học của Khoa Y Dược. Theo quy định của Bộ Y tế, Hội đồng này cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ xem xét về mặt đạo đức cho các đề tài NCKH của các đơn vị khác khi có yêu cầu.
Trong thời gian tới, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học sẽ tổ chức lớp tập huấn, hội thảo cũng như các buổi trao đổi về đạo đức trong nghiên cứu khoa học có đối tượng là con người, trong đó có các lĩnh vực về nghiên cứu Y học, Dược học,… và các lĩnh vực nghiên cứu khác có liên quan.
Đối với các đề tài trong ĐHQGHN có sử dụng đối tượng nghiên cứu là con người, các bệnh phẩm, sinh phẩm về con người…. hoặc những đề tài nghiên cứu xã hội học có liên quan đến y tế cần phê duyệt về mặt đạo đức thì Hội đồng đạo đức Khoa Y Dược có đầy đủ các điều kiện để có thể tổ chức các phiên họp nhằm góp ý và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tại Việt Nam, năm 2002, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5129/2002/QĐ-BYT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên quy định về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học ở Việt Nam.
Năm 2012, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học được đổi tên thành Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. GS.TS.NGND Trương Việt Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Bộ Y tế hiện là Chủ nhiệm Khoa Y dược, ĐHQGHN là Chủ tịch (nhiệm kỳ 2012-2017).

Đây là một Hội đồng đạo đức cấp cao nhất, độc lập với Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam.

 

>>> Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học thuộc các cơ sở đào tạo

 

STT

Tên Hội đồng

Mã số hoạt động

1.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội

IRB-VN01001

2.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

IRB-VN01002

3.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y tế Công cộng

IRB-VN01007

4.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

IRB-VN01014

5.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Học viện Quân Y

IRB-VN01015

6.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Khoa Y - Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

IRB-VN01016

 

>>> Báo điện tử Dân trí: Thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y - Sinh học

 

 VNU Media - VNU SMP
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   |