Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU e-office: góp phần hiện đại hóa công tác hành chính
Ngày 7/1/2014, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành của ĐHQGHN (gọi tắt là VNU e-office).

Nội dung chính của cuộc họp nhằm thảo luận phương thức và lịch triển khai 7 site cho các trường ĐH thành viên và Viện Công nghệ thông tin của ĐHQGHN. Theo đó, ĐHQGHN sẽ tổ chức mở lớp đào tạo người dùng; hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị (1 ngày đối với ngày đầu tiên đưa phần mềm vào vận hành tại đơn vị); trực hỗ trợ trực tuyến (qua điện thoại và email) 24/24 giờ; bản cứng tài liệu hướng dẫn được cung cấp theo yêu cầu, bản mềm được đăng ở mục Tài liệu dung chung của phần mềm.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, chương trình cải cách hành chính tại ĐHQGHN được đẩy mạnh với 3 phương châm: chuyên nghiệp, có chế tài và có tính chiến lược. Một trong những nội dung chính của cải cách hành chính đó là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa công tác hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ. Phó Giám đốc tin rằng dự án này sẽ thực sự mang lại hiệu quả cao cho công tác hành chính trong toàn ĐHQGHN.
Dự án Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành của ĐHQGHN được xây dựng nhằm thực hiện hiện đại hóa hành chính, từ đó nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất cũng như tăng cường ứng dụng CNTT.
Một số lợi ích của Dự án:
- Thống nhất về quản lý văn bản và điều hành ở ĐHQGHN - tạo tiền đề cho xây dựng One-VNU;
- Khắc phục được tình trạng chậm về gửi/nhận/xử lý văn bản giữa các đơn vị trong ĐHQGHN; Lưu giữ lịch trình xử lý văn bản và công văn để thuận lợi cho phối hợp xử lý.
- Tăng cường tính liên thông, liên kết giữa các đơn vị;
- Tạo được cơ sở dữ liệu văn bản tập trung, thuận lợi cho lưu trữ và khai thác;
- Việc tin học hóa quản lý văn bản và điều hành góp phần giảm sức người, giảm đầu tư về cơ sở vật chất, tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả ở ĐHQGHN.
- Cung cấp thông tin cho lãnh đạo về khả năng xử lý thông tin của cấp dưới – làm cơ sở đánh giá cán bộ.
Xem clip giới thiệu hệ thống VNU e-office:

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   |