Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quy định ký hiệu các khoá đào tạo mới của ĐHQGHN
Ngày 6/2/2006, ĐHQGHN đã có công văn số 25/ĐT gửi Ban giám hiệu các trường đại học thành viên, Ban chủ nhiệm các khoa trực thuộc về việc quy định ký hiệu các khoá đào tạo mới của ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

I. Ký hiệu khoá đào tạo gồm hai phần:

1. Phần chung: Quy định thống nhất trong toàn ĐHQGHN, bao gồm ký hiệu tên ĐHQGHN - năm nhập học - ký hiệu tên đơn vị. Cụ thể, khoá đào tạo nhập học năm 2006 sẽ được ký hiệu như sau:

QH-2006-T: Khoá đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhập học năm 2006;

QH-2006-X: Khoá đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn nhập học năm 2006;

QH-2006-F: Khoá đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ nhập học năm 2006;

QH-2006-I: Khoá đào tạo của Trường Đại học Công nghệ nhập học năm 2006;

QH-2006-L: Khoá đào tạo của Khoa Luật nhập học năm 2006;

QH-2006-E: Khoá đào tạo của Khoa Kinh tế nhập học năm 2006;

QH-2006-S: Khoá đào tạo của Khoa Sư phạm nhập học năm 2006;

QH-2006-Q: Khoá đào tạo của Khoa Quốc tế nhập học năm 2006;

2. Phần riêng: do từng đơn vị đào tạo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo căn cứ vào ký hiệu khoá đào tạo đã được ĐHQGHN quy định thống nhất ở phần 1 để quy định tiếp về ký hiệu các hệ, ngành đào tạo... của đơn vị mình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên. 

 II. Ký hiệu các khoá đào tạo từ năm học 2005-2006 trở về trước được điều chỉnh lại theo quy định ở phần 1.

 III. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm học 2006-2007.

 B.T - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :