Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phó Chủ tịch Sèn Chỉn Ly: ĐHQGHN đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Hà Giang
Đây là một trong những phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly trong buổi làm việc với Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, sáng 8/4/2014, tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ của buổi làm việc, trao đổi với phóng viên của Website ĐHQGHN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly cho biết:

Tính đến năm 2014, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với ĐHQGHN đã được 3 năm. Các nội dung hợp tác giữa 2 bên rất tốt. Với tinh thần trách nhiệm cao, các ngành của tỉnh Hà Giang và các đơn vị thành viên thuộc ĐHQGHN đã phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra hàng năm. Về cơ bản, tỉnh Hà Giang và ĐHQGHN đã hoàn thành tốt nội dung chương trình hợp tác đã đề ra.

- Đánh giá của ông về những kết quả hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và ĐHQGHN?

Các nhà khoa học của ĐHQGHN đã đóng góp trí tuệ giúp Hà Giang trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai một số đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ cho tỉnh Hà Giang để phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Các triển khai được đánh giá là có hiệu quả bước đầu rất tốt.

Đồng bào dân tộc ít người canh tác với những điều kiện khó khăn trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang
(ảnh: Bùi Tuấn)

Việc triển khai hợp tác giữa Hà Giang và ĐHQGHN là hợp tác toàn diện, trong đó tập trung đặc biệt vào lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh kết quả đào tạo khá tốt thì việc chuyển giao khoa học công nghệ chưa được nhiều. Do có một số khó khăn trong nguồn ngân sách cấp cho tỉnh nên có một số đề tài nghiên cứu đưa ra chưa được triển khai theo đúng tiến độ đã đặt ra.

Ngoài ra, do khoảng cách về điều kiện địa lí, quá trình đi lại, nghiên cứu để cùng phối hợp triển khai các công việc của các trường đại học thành viên và các nhà khoa học gặp những khó khăn nhất định, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và thời gian thực hiện đề tài, đề án đã thỏa thuận.

- Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn có ý nghĩa thế nào đối với việc phát triển Hà Giang, thưa ông?  

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn là công viên duy nhất của Việt Nam được tham gia vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu cho đến hiện nay. Từ 2011 – 2012, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã cùng với tỉnh Hà Giang triển khai việc khảo sát đánh giá về mặt khoa học, đặc biệt là triển khai qui hoạch tổng thể việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hồ treo trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (Ảnh: BT)

Qui hoạch này là cơ sở để tỉnh triển khai các dự án thành phần, đầu tư cho phát triển, tạo sinh kế cho người dân sống trên vùng công viên địa chất. Hà Giang đã và đang triển khai các chương trình, các công việc có liên quan, đáp ứng nhu cầu của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đông Văn, để phục vụ cho công tác tái thẩm định, đánh giá của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu trong năm 2014 này.

Trên cơ sở các qui hoạch CVĐC CNĐ Đồng Văn đã tạo sinh kế và tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư trên vùng cao nguyên đá có thêm việc làm, có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Một buổi sinh hoạt cộng đồng của các đồng bào dân tộc ở Mè Vạc, Hà Giang (Ảnh: BT)

 


 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   |