Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giám đốc làm việc với nhóm nghiên cứu Báo cáo Giáo dục thường niên
Ngày 30/5/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu Báo cáo Giáo dục thường niên, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực và ý tưởng của nhóm nghiên cứu đồng thời khẳng định, ĐHQGHN luôn dành sự quan tâm cũng như sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để nhóm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giám đốc nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay, cần nhìn nhận các vấn đề giáo dục dưới quan điểm và phương pháp khoa học. Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN cần thể hiện vai trò đầu tàu, nòng cốt trong nghiên cứu khoa học giáo dục, tìm ra những vấn đề cấp thiết hoặc đang được quan tâm nhất về giáo dục Việt Nam có đối chiếu và so sánh với tình hình giáo dục quốc tế, cùng với những phân tích, lý giải thuyết phục để trở thành một trong những kênh thông tin khoa học quan trọng để Đảng, Nhà nước và Chính phủ có những quyết sách vĩ mô cho sự phát triển Giáo dục đất nước.   
Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cũng cho rằng đây là nhiệm vụ mới, là cơ hội lớn đồng thời cũng là thách thức đối với Trường ĐH Giáo dục nói chung và nhóm nghiên cứu nói riêng. Do đó, Giám đốc lưu ý, nhóm cần thống nhất trong nhận thức, kết nối để tạo sức mạnh trong nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm đặc sắc, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của giáo dục hiện nay đồng thời mang thương hiệu riêng của Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN. Trước hết, nhóm sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề về giáo dục đại học, sau đó sẽ đến các vấn đề về giáo dục phổ thông. Giám đốc ĐHQGHN tin rằng, thông qua các hoạt động nghiên cứu Giáo dục thường niên, ngoài việc xây dựng được nhóm nghiên cứu mạnh về giáo dục, Trường ĐH Giáo dục còn thu hút đông đảo các chuyên gia nghiên cứu về giáo dục trong và ngoài nước, qua đó phát triển thương hiệu và uy tín của Trường và của ĐHQGHN.
 

 Bình Minh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   |