Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp thứ III Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường ĐHKHXH&NV
Phiên họp thứ III Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường ĐHKHXH&NV nhiệm kỳ 2004 - 2009 đã diễn ra ngày 18/3/2006.

Tại phiên họp này, Hội đồng đã nghe các báo cáo và thảo luận về các nội dung chính: Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học Nhà trường năm học 2001 - 2005; báo cáo đề án đào tạo theo tín chỉ; báo cáo thảo luận đề án thành lập Khoa Khoa học Quản lý; báo cáo đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển kinh tế - xã hội miền núi; báo cáo phương án tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ và Chương trình du học; báo cáo đề án đổi tên Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.

PGS.TS Vũ Đức Nghiệu - Phó hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2005, khẳng định những thành tích mà Nhà trường đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, phương hướng cho công tác khoa học giai đoạn 2006 - 2010 được đề ra là: một là tiếp tục định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2010; hai là chú trọng đầu tư nhân lực để mở những đề tài lớn có ý nghĩa cao về mặt khoa học và thực tiễn; ba là tạo cơ chế và điều kiện thực sự để khuyến khích sự hình thành các nhóm nghiên cứu, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm nghiên cứu để trung tâm thực sự trở thành đơn vị tập hợp được các nhà khoa học để tiến hành nghiên cứu liên ngành; bốn là tìm cách tăng cường hoạt động thông tin khoa học, tư liệu nghiên cứu góp phần tạo lực và điều kiện cho công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Hội đồng đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác NCKH; ủng hộ việc thành lập Khoa Khoa học Quản lý; ủng hộ việc sát nhập Trung tâm Ngoại ngữ và Chương trình Du học thành Trung tâm Ngoại ngữ và Du học.

Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, một số ý kiến cho rằng nên thay đổi tên của trung tâm thành Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn phát triển văn hoá, xã hội các dân tộc thiểu số Việt Nam cho phù hợp với chức năng và khả năng hoạt động của Trung tâm.

Về việc đổi tên Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài thành Khoa Tiếng Việt và Việt Nam học, một số ý kiến đề nghị đổi tên là Khoa Việt Nam học và tiếng Việt để khẳng định chức năng chính của Khoa là giảng dạy Việt Nam học bên cạnh chức năng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài. Một số ý kiến khác đặt ra vấn đề phải thay đổi quy mô, nhiệm vụ, mục đích đào tạo, chương trình đào tạo, nội dung đào tạo như thế nào cũng như  phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ của khoa cho tương xứng với chức năng mới...


 Tin & ảnh: Lê Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :