Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khoa Sau Đại học tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2013 – 2014
Sáng ngày 24/7/2014, Khoa Sau Đại học - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức và Tổng kết năm học 2013 – 2014. Hội nghị do GS.TS Hoàng Văn Vân – Chủ nhiệm Khoa và TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Phó Chủ nhiệm Khoa đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng ĐHQGHN và toàn thể công chức – viên chức Khoa Sau Đại học (SĐH).
Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Khoa SĐH cho biết, Khoa SĐH tổ chức đào tạo 03 lớp thạc sỹ chuyên ngành Biến đổi khí hậu các khoá 2011, 2012, 2013 với quy mô 162 học viên. Tỷ lệ học viên mỗi khoá trên số cán bộ giảng dạy là xấp xỉ 10/1, đáp ứng tỷ lệ do ĐHQGHN đặt ra. Các giảng viên của chương trình đều có học vị Tiến sĩ, Tiến sĩ Khoa học đến từ các đơn vị của ĐHQGHN và một số đơn vị bên ngoài ĐHQGHN. Trong năm học 2013 – 2014, Khoa đã thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đào tạo cho các khoá 1, 2 và 3 chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu; trong đó, 19 học viên khoá 1 đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Khoa đã tổ chức tốt các đợt thực tế, khảo sát thực tiễn cho học viên các khoá 2 và 3 để tăng cường hoạt động dạy và học lí thuyết gắn liền với thực tiễn. Ngoài ra, Khoa đã chủ động, tích cực tìm kiếm và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia hội nghị, hội thảo và tham gia vào các đề án về biến đổi khí hậu.
Trong năm học 2013 – 2014, cán bộ khoa học của Khoa đã có 02 bài báo quốc tế được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI và có 04 bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước thuộc danh mục của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.
Đóng góp các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Cường – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHQGHN cho rằng, Khoa SĐH cần có những giải pháp để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học nhằm đáp ứng định hướng phát triển của Khoa thành Viện nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng chí Lê Thị Thu Hương – Phó Trưởng Ban Đào tạo – ĐHQGHN gợi ý Khoa SĐH nghiên cứu mở các chương trình đào tạo liên kết quốc tế cho những lĩnh vực Khoa đang làm đầu mối xây dựng như: Biến đổi khí hậu, Khoa học bền vững…, từ đó đào tạo được đội ngũ cán bộ cơ hữu của Khoa. Đồng chí Nghiêm Xuân Huy – Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN đánh giá cao định hướng phát triển trở thành trung tâm nghiên cứu liên ngành, liên quốc gia của Khoa, phù hợp với định hướng chiến lược chung của ĐHQGHN. Bên cạnh đó, Khoa SĐH cần xác định 3 hướng đi chính: tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cán bộ và phát triển các chương trình đào tạo liên ngành.
Cũng tại hội nghị, Công đoàn Khoa SĐH đã trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 – 2014 cho các công đoàn viên xuất sắc.

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   |