Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Lựa chọn, đầu tư xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh
Ngày 9/10/2014, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2014 nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được, phân tích những tồn tại và hạn chế trong hoạt động KHCN giai đoạn 2013 - 2014, đồng thời bàn thảo về những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN.
Trong báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN của Trường ĐHKHTN giai đoạn 2013 – 2014 do GS.TS Phan Tuấn Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tại Hội nghị, với mục tiêu chiến lược đến năm 2020 trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, nằm trong nhóm 100 trường đại học tiên tiến của châu Á, Trường ĐHKHTN đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu KH&CN đáng ghi nhận.
Trong giai đoạn 2013 – 2014, hoạt động KH&CN của Nhà trường đã có những bước phát triển tích cực, đóng góp một phần quan trọng vào kết quả hoạt động KH&CN chung của ĐHQGHN. Một số kết quả cụ thể như sau:
Các nhà khoa học của Trường ĐHKHTN đã và đang chủ trì 327 nhiệm vụ KH&CN (trong đó có 135 nhiệm vụ phê duyệt mới và 192 nhiệm vụ chuyển tiếp từ giai đoạn trước). Các nhiệm vụ đều được nghiệm thu đúng thời hạn, trong đó có 72% được đánh giá loại tốt hay xuất sắc. Việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN là nền tảng cơ bản để tạo ra các sản phẩm KH&CN có chất lượng cao, phần lớn trong số đó được thể hiện trong các công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước. Các cán bộ của Trường ĐHKHTN đã công bố hoặc tham gia công bố 185 công trình khoa học trên các tạp chí ISI và 351 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế. Tổng số cán bộ có ít nhất 01 công bố ISI trong 2 năm qua là 151 người, chiếm 37,6% số cán bộ khoa học của Trường.
Toàn cảnh hội nghị
Để thúc đẩy hoạt động NCKH trong giai đoạn phát triển mới, Trường ĐHKHTN đã chú trọng đến việc hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Năm 2014, Trường ĐHKHTN có 7 nhóm nghiên cứu được ĐHQGHN khen thưởng, đã đóng góp 33/98 bài báo ISI trong năm 2013 của Trường, chiếm tỷ lệ 34%. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu “Khoa học Phân tích Liên ngành – Phát triển và Ứng dụng” do GS. Phạm Hùng Việt đứng đầu đã tham gia công bố công trình trên Tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Nature; GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, trưởng nhóm nghiên cứu “Topo Đại số” đã được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2014.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức yêu cầu, để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả trong hoạt động NCKH, Trường ĐHKHTN cần quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự đổi mới quản trị đại học tiên tiến, quan tâm và thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, bởi yếu tố quyết định thành công là con người; Đầu tư và ưu tiên theo diện/điểm: lựa chọn, đầu tư xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh, một số phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQG; Tái cấu trúc các đơn vị theo hướng trường đại học nghiên cứu gắn với các phòng thí nghiệm để tạo ra sản phẩm KHCN và môi trường học tập của sinh viên, đặc biệt là học viên SĐH; Chất lượng cao hóa toàn bộ các chương trình đào tạo đại học; Xây dựng Tạp chí khoa học, v.v…
Hội nghị được nghe 5 báo cáo tham luận tập trung vào chủ đề xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, các giải pháp để từng bước xây dựng Trường ĐHKHTN thành một đại học nghiên cứu tiên tiến.
 

 Ngọc Hương
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   |