Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN ban hành Quy định mới về quản lý nhiệm vụ KH&CN
Sáng ngày 31/10/2014, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã chủ trì Hội nghị tập huấn Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN cho các đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo phụ trách KH&CN của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm KH&CN theo phương án đầu tư mới, đổi mới cách thức tổ chức xét duyệt và nghiệm thu các đề tài Khoa học và Công nghệ, đáp ứng những yêu cầu mới của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 cũng như Nghị định của Chính phủ về ĐHQG về tính phân cấp và tạo sự chủ động cho các nhà khoa học.
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã nghe Trưởng Ban Khoa học Công nghệ Vũ Văn Tích trình bày những điểm mới của Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN.
Theo đó, quy định mới hướng tới việc tạo các sản phẩm KH&CN trực tiếp, mở rộng các thành phần tham gia (cán bộ tham gia chủ nhiệm đề tài phải có trình độ từ Thạc sĩ trở lên thay vì từ trình độ Tiến sĩ như trước đây), kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN không giới hạn mức trần (tùy theo từng loại hình nhiệm vụ cụ thể và kinh phí của ĐHQGHN). Các nhiệm vụ KH&CN được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ, đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm và các nhiệm vụ nghiên cứu khác. Các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện, tương đương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị ban hành phù hợp với quy định chung của Nhà nước, ĐHQGHN và phù hợp với đặc thù của đơn vị.
Về phương thức giao đề tài KH&CN, Trưởng Ban KHCN Vũ Văn Tích cho biết, các đề tài được thực hiện theo hình thức đặt hàng và giao qua tuyển chọn hoặc xét chọn. Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN cũng bổ sung những điểm mới trong quy trình xác định danh mục đề tài KH&CN, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài KH&CN. Hội đồng tuyển chọn, xét chọn đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng phải có tối thiểu 03 uỷ viên Hội đồng ngành, liên ngành. Các đơn vị thành viên, trực thuộc làm đầu mối chuẩn bị và tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, xét chọn đề tài KH&CN. Quy trình đánh giá, nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ KH&CN cũng có những điểm mới nhằm đơn giản hóa thủ tục cho nhà khoa học và các đơn vị chủ trì, cụ thể nghiệm thu chỉ còn một cấp và việc viết báo cáo tổng kết được yêu cầu đơn giản hơn hướng tới kiểm đếm các sản phẩm trực tiếp thay vì phải viết báo cáo thuyết minh.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN ở các đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh mục đích của Hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho lãnh đạo phụ trách KH&CN ở các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHQGHN nắm được các quy định mới trong công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN. Phó Giám đốc yêu cầu, các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ với ĐHQGHN trong việc tiếp nhận và triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của các công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

 Thiên Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   |