Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ĐHQGHN năm 2014
Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ ĐHQGHN về tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, sáng 4/12/2014, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn công tác Tuyên giáo của Đảng bộ ĐHQGHN năm 2014 cho cấp uỷ và cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác tuyên giáo tại các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN.

Tham dự Hội nghị có đ/c Đinh Văn Hường – Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐHQGHN cùng các đồng chí cấp uỷ và cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác Tuyên giáo tại các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN.
Công tác tuyên giáo bao gồm các hoạt động tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của tổ chức Đảng về lĩnh vực tư tưởng, dư luận, văn hoá và khoa học – giáo dục. Công tác tuyên giáo được tiến hành tại tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang…, trong đó công tác tuyên giáo ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đóng vai trò nền tảng của cơ sở trong hệ thống chính trị ở nước ta.
Đ/c Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nội dung các chuyên đề tại Hội nghị
Hiện nay, Đảng bộ ĐHQGHN là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành uỷ Hà Nội với 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (bao gồm 10 Đảng bộ cơ sở và 17 Chi bộ cơ sở). Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng uỷ ĐHQGHN và các tổ chức Đảng trực thuộc đều chưa qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐHQGHN cho biết, những năm qua, ĐHQGHN cũng như các cấp uỷ cơ sở của ĐHQGHN đã quan tâm, chỉ đạo tốt công tác tuyên giáo, hướng tới thực hiện tốt công tác tư tưởng, dư luận, văn hoá của cán bộ, công chức, viên chức và HSSV đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế mà công tác tuyên giáo chưa làm được trong bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ mới như: kỹ năng nghiệp vụ chưa cao, cán bộ, chuyên viên phụ trách phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được tổ chức thường xuyên…
Vì vậy, để công tác tuyên giáo đi trước, trong và sau các sự kiện lớn của đất nước, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và các đơn vị trong năm 2015, Hội nghị này càng có ý nghĩa thiết thực cho công tác tuyên giáo ở ĐHQGHN.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở bao gồm 6 chuyên đề: Công tác tư tưởng ở cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng; Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; Công tác văn hoá; Nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống, “điểm nóng” ở cơ sở; Công tác khoa giáo ở cơ sở.


 

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   |