Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục – Đào tạo để hành nghề
Sáng ngày 15/12/2014, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN đã tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục khóa 6.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phạm Xuân Thanh đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phó Cục trưởng Phạm Xuân Thanh cho rằng, việc đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Kiểm định chất lượng là công cụ để quản lí chất lượng giáo dục, có lịch sử hơn 100 năm trên thế giới. Hiện tại ở Việt Nam các tiêu chuẩn, qui trình và văn bản hướng dẫn về lĩnh vực này đã được thể chế hóa bằng các văn bản quản lí nhà nước.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Phạm Xuân Thanh

Phó Cục trưởng Phạm Xuân Thanh nhấn mạnh, ĐHQGHN rất tích cực trong việc tổ chức các khóa đào tạo kiểm định viên, góp phần hình thành đội ngũ mạng lưới kiểm định viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông bày tỏ hi vọng, các kiểm định viên tương lai có thể hoàn thành tốt trong vai trò kiểm định viên chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Quý Thanh cho biết, 37 học viên tham gia khoá học đều là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, chuyên gia trong ngành giáo dục và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

Giám đốc Nguyễn Quý Thanh đồng thời chia sẻ một số thông tin về Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN, vai trò của các kiểm định viên, và thành viên Hội đồng đánh giá ngoài.

Các kiểm định viên là cánh tay nối dài của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. Kết quả đánh giá chất lượng phải dựa trên văn hoá minh chứng, tiêu chuẩn, tiêu chí và thang đo. Điều khó nhất của kiểm định viên là chỉ ra những điều cần phải cải tiến, các khuyến cáo mang tính tác nghiệp cụ thể trong quá trình thực hiện công tác kiểm định.

Khoá học giúp các học viên phát triển các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo và các tư liệu liên quan; kỹ năng phỏng vấn, quan sát, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình đánh giá ngoài. Khóa học đồng thời giúp người học có điều kiện để phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Nội dung của khoá đào tạo được thiết kế theo 3 khối mô-đun gồm những kiến thức về:

- Tổ chức và hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và khu vực;

- Hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Việt Nam;

- Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến ĐBCL và KĐCL giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

 Diệp Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   |