Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác tổ chức cán bộ góp phần kiến tạo sự phát triển của tổ chức
Ngày 24/12/2014, tại Nhà Công vụ số 1, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2014 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ trong công tác Tổ chức cán bộ mà tập thể đội ngũ những người làm công tác Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm vừa qua. Công tác TCCB đã có sự chuyển biến về chất, có sự đồng thuận và kết nối trên dưới, trong ngoài tốt, góp phần kiến tạo sự phát triển của ĐHQGHN. Ban Tổ chức Cán bộ làm đầu mối, phối hợp cùng các bộ phận liên quan đã rà soát và hệ thống hóa lại các văn bản quản lý, điều hành, đồng thời xây dựng các văn bản của ĐHQGHN nhằm cụ thể hóa Nghị định và Quy chế mới về ĐHQGHN. Giám đốc yêu cầu, các văn bản sắp ban hành cần có sự thống nhất, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với các văn bản qui phạm pháp luật và thể hiện rõ đặc thù của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, năm 2014, mảng công tác tổ chức đã hoàn thành tốt mục tiêu giai đoạn 1 của đề án tái cấu trúc và năm 2015 tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án. Năm tới cũng cần có những bước đột phá trong công tác cán bộ đặc biệt trong việc thu hút, đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và giảng viên giỏi.

Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu, trong năm tới, công tác Tổ chức cán bộ ở ĐHQGHN cần: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN và của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc theo định hướng đại học nghiên cứu, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tạo cơ chế để các đơn vị phát triển; Triển khai đồng bộ các giải pháp quy hoạch, thu hút, tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng để có đội ngũ nhà khoa học và quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN; Hoàn thiện hệ thống văn bản, quản lý điều hành của ĐHQGHN và của các đơn vị; Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự làm công tác TCCB trong toàn ĐHQGHN.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Trưởng ban TCCB Lê Quân đã trình bày báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, năm 2014, về cơ bản, mô hình tổ chức và hoạt động cũng như cơ chế quản lý, điều hành của ĐHQGHN dần được hoàn thiện theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu. Số lượng và chất lượng đội ngũ CCVC, đặc biệt là các nhà khoa học trình độ cao, nhà khoa học trẻ từng bước được nâng cao, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển của ĐHQGHN và của các đơn vị trong thời gian tới.

Công tác tổ chức cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ được giao bổ sung. Hoàn thành tốt Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức giai đoạn 1 với việc tinh giản và sắp xếp lại 18 đơn vị trực thuộc, từ 42 thành 29 đơn vị; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục được cấp giấy phép và đi vào hoạt động; đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ... Hoàn thành đề án thành lập Viện Trần Nhân Tông, Viện Tài nguyên và Môi trường để trình các cấp thẩm định; chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn KHCN ĐHQGHN. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ bổ sung đã được hoàn thành đúng tiến độ đề ra: Thành lập Trường ĐH Việt - Nhật, trường ĐH thành viên thứ 7 của ĐHQGHN và kiện toàn bộ máy tổ chức của Trường giai đoạn đầu; thành lập Ban chỉ đạo phát triển Khoa Luật, Khoa Quốc tế thành trường đại học thành viên, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục thành viện nghiên cứu thành viên; kiện toàn tổ chức và quy chế hoạt động của Ban Quản lý Dự án JICA, Ban Quản lý Chương trình Nauy, Ban Quản lý Dự án tăng trưởng xanh…; Thành lập Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô trực thuộc Viện VNH&KHPT, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc Viện ĐBCLGD.

Một trong những dấu mốc của công tác tổ chức cán bộ là triển khai thí điểm thành công mô hình viện trực thuộc Trường (02 Viện đã thành lập và 03 đề án đang được xây dựng); bước đầu kiện toàn bộ máy tổ chức hành chính của Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế. 04/06 Trường ĐH đang xây dựng đề án phát triển cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc trường đáp ứng yêu cầu đại học định hướng nghiên cứu.

Việc kiện toàn tổ chức lại các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu mới cơ bản đã hoàn thành: cấu trúc tổ chức lại Nhà xuất bản (với bộ máy hành chính gọn nhẹ và 03 trung tâm kinh doanh dịch vụ), Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Trung tâm Phát triển ĐHQGHN, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực...

Công tác văn bản quản lý, điều hành đã đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng: năm 2014, ban hành lại Quy định về Tổ chức và hoạt động của Văn phòng, các ban chức năng và của 20 đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; ban hành lại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN và Hội đồng ĐBCLGD.

Ban hành 03 văn bản quan trọng thay thế cho 09 văn bản trước đây. Nhiều điểm mới được ghi nhận như các khoa, viện, trung tâm trực thuộc trường, viện thành viên được quyền có con dấu, tài khoản riêng; nâng cao chất lượng tuyển dụng và đánh giá đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nhiều chế độ thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ nhà khoa học có thành tích cao, nhà khoa học trẻ; mở rộng đối tượng chuyển sang chức danh nghề nghiệp giảng viên; đơn giản hóa các thủ tục hành chính… đây là tiền đề để triển khai công tác tổ chức và công tác cán bộ.Đây là nhữngtiền đề để triển khai công tác tổ chức và công tác cán bộ trong thời gian tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự đánh giá cao về nội dung các báo cáo. Các đại biểu đồng thời thảo luận sôi nổi về các nội dung công tác nhằm xây dựng và phát triển ĐHQGHN ngày càng lớn mạnh.

Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận về Khung đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong ĐHQGHN; Một số điểm mới trong các văn bản quản lý điều hành của ĐHQGHN và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về một số nội dung mới nổi bật trong Nghị định số 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014  của Chính phụ về chính sách trọng dụng nhân lực khoa học và công nghệ; Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ; Quy định chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 số 38/2013/QH13 của Quốc hội ngày 16/11/2013  có hiệu lực từ 01/01/2015…

Về đội ngũ nhân sự làm công tác TCCB, hiện trong ĐHQGHN có 110 người, trong đó có 46 là cán bộ quản lý phụ trách ban/phòng/bộ phận làm công tác TCCB, 64 là chuyên viên hoặc chuyên viên chính và tương đương với trình độ chuyên môn, gồm: 12 tiến sĩ, 51 thạc sĩ, 48 đại học và 01 cao đẳng; một số CCVC đang học thạc sĩ và tiến sĩ trong nước, 01 chuyên viên đang học tiến sĩ ở nước ngoài.

 Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   |