Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ĐHQGHN năm 2014
Sáng 26/12/2014, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng và tập huấn nghiệp vụ năm 2014. Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc, Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN cùng cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
Trong năm học 2013 - 2014, công tác thi đua, khen thưởng của ĐHQGHN đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Công tác này đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc; tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được kiện toàn.
Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể thể hiện rõ trong việc: phát động và triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nề nếp, không ngừng có những cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, có tác dụng động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, HSSV thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị.
Kết quả trong năm học 2013 – 2014, 01 tập thể được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động; 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 02 cá nhân được phong tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 01 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 120 tập thể và 292 cá nhân được Giám đốc ĐHQGHN tặng Bằng khen; 230 tập thể lao động xuất sắc, 238 Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN, 03 đơn vị được nhận Cờ thi đua của ĐHQGHN; 151 học sinh – sinh viên và cán bộ trẻ đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp ĐHQGHN; 05 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 14 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 08 giải thưởng Olympic quốc tế học sinh và sinh viên, 36 giải thưởng nghiên cứu khoa học và Olympic sinh viên cấp ĐHQGHN và tương đương; 05 giải thưởng khoa học quốc gia và quốc tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác Thi đua, khen thưởng tại ĐHQGHN vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng. Sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng còn chưa sát sao, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, quần chúng còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ, có lúc còn mang tính hình thức, kém hiệu quả. Việc triển khai các phong trào thi đua do cấp trên phát động thành những mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đối với từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng còn chưa cụ thể và thiếu chiều sâu. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết tại một số đơn vị còn chưa được tiến hành thường xuyên và kịp thời. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vụ chủ yếu là kiêm nhiệm; trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác của các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo chỉ đạo, điều hành phong trào thi đua một cách hệ thống, bài bản. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường xuyên.
Hội nghị cũng nghe các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị và cùng nhau trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này.
Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của ĐHQGHN. Phó Giám đốc nhấn mạnh, năm học 2014 – 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm ĐHQGHN đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW6 về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020). ĐHQGHN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức cấp ĐHQGHN và cấp các đơn vị, triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học, phát triển và nâng cao hiệu quả Nhiệm vụ chiến lược phù hợp với thực tiễn của ĐHQGHN và các đơn vị; Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao khả năng có việc làm của người học, nâng cao năng lực hội nhập và kết nối với yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, làm hạt nhân cho các hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQGHN; Phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển, tăng nguồn thu.
Vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới quy trình, tiêu chí, cách thức tổ chức công tác thi đua, khen thưởng: Sử dụng các tiêu chí của đại học nghiên cứu, các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng làm căn cứ để đánh giá thi đua cho từng đơn vị, các đơn vị dựa vào đặc thù riêng của mình để điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thường xuyên cập nhật thành tích của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ hoạt động quản lý điều hành của các mảng công việc, trong đó có công tác thi đua khen thưởng.

 Thiên Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   |