Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo về học bổng Toshiba năm học 2006 - 2007
Học bổng này dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của các đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Sư phạm.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Qũy Học bổng Toshiba dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2006-2007.

Số lượng học viên được cấp học bổng: 16 học viên

Mức học bổng được cấp:

- Đối với học viên chính quy: 100.000 JPY/ 01 học viên/năm

(khoảng 1.000 USD/năm)

- Đối với học viên không chính quy: 50.000 JPY/01 học viên/năm

(khoảng 500 USD/năm)

Theo yêu cầu của Quỹ, cán bộ được cử đi học chỉ được nhận học bổng như học viên không chính quy.

Tiêu chí lựa chọn:

- Tuổi: < 27 tuổi đối với học viên cao học; < 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (Không xét học bổng cho học viên năm cuối);

- Kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc;

- Có khả năng viết, đọc, giao tiếp bằng tiếng Anh/ hoặc tiếng Nhật tốt.

*Đối tượng ưu tiên: Học viên có hoàn cảnh khó khăn; và có báo cáo đăng trên tạp chí chuyên ngành

*Thời gian dự định tổ chức phát học bổng: Tháng 10 năm 2006

*Thời gian dự định báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu của những học viên được nhận học bổng: Tháng 3 năm 2007

Hồ sơ cần nộp: Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh có dán ảnh, trong đó liệt kê các công trình khoa học đã được đăng trên các tạp chí.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chọn 07 học viên cao học/nghiên cứu sinh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chọn 01 học viên cao học/nghiên cứu sinh, Trường Đại học Công nghệ chọn 05 học viên cao học/nghiên cứu sinh, Khoa Kinh tế chọn 01 học viên cao học/nghiên cứu sinh và Khoa Luật chọn 01 học viên cao học/nghiên cứu sinh và Khoa Sư phạm chọn 01 học viên cao học/nghiên cứu sinh theo yêu cầu nói trên. Danh sách xin gửi về Ban Quan hệ Quốc tế - ĐHQGHN trước ngày 19/6/2006 và hồ sơ nộp trước ngày 15/7/2006.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :