Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng ĐHQGHN hiện đại, chuẩn quốc tế
Năm 2015 là năm cuối cùng của Kế hoạch 2010 - 2015. Tổng kết các kết quả đạt được của năm nay cho chúng ta thấy kết quả của cả giai đoạn 5 năm qua. Những kết quả rất đáng tự hào của ĐHQGHN là sự cố gắng không mệt mỏi của toàn thể các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN.

Năm 2015 vừa qua, các đơn vị thành viên và trực thuộc ban hành chiến lược phát triển của mình dựa trên chiến lược chung của ĐHQGHN. Các chiến lược của các đơn vị không rời rạc, độc lập mà liên thông với nhau một cách chặt chẽ để thực hiện Chiến lược chung của ĐHQGHN. Công tác kế hoạch cũng có thay đổi rõ nét. Dựa trên Chiến lược, ĐHQGHN xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2016 -2020. Đây là kế hoạch 5 năm lần thứ hai để thực hiện Chiến lược. Hằng năm ĐHQGHN xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm theo các mảng công tác, xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với Chiến lược và phù hợp với kế hoạch 5 năm. Các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của ĐHQGHN và của các đơn vị.

Chỉ tiêu chung của ĐHQGHN và của các đơn vị được xây dựng trên cơ sở hướng tới một đại học định hướng nghiên cứu. Vì mức độ đa dạng của các đơn vị trong ĐHQGHN hệ thống chỉ tiêu được phân ra làm hai loại. Một hệ thống áp dụng chung cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm các đơn vị thành viên, các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc bao gồm 70 chỉ tiêu chính. Một hệ thống áp dụng cho các đơn vị phục vụ, dịch vụ. Đối với các đơn vị này, hệ thống chỉ tiêu không giống nhau mà phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Các chỉ tiêu được lựa chọn, cân nhắc kĩ lưỡng, có tính lượng hoá cao. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, ĐHQGHN luôn kiểm tra, giám sát, đánh giá để điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp. Nhờ đó mà việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá các đơn vị được thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều.

Bắt đầu từ năm 2016, Chính phủ sẽ áp dụng Luật đầu tư công trên toàn quốc. Theo Luật đầu tư công, tất cả các đơn vị phải xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Kế hoạch đầu tư công trung hạn là căn cứ để Nhà nước đầu tư hằng năm cho các đơn vị. Năm 2015, ĐHQGHN đã tập trung rà soát tổng thể từ ngành/chuyên ngành đào tạo, hệ thống các phòng thí nghiệm, đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết bị để trên cơ sở đó xây dựng thành công kế hoạch đầu tư công trung hạn của ĐHQGHN. Kế hoạch này đã được tổng hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của toàn quốc và sẽ được Quốc hội phê duyệt vào tháng 3/2016. Áp dụng Luật đầu tư công giúp cho ĐHQGHN có cái nhìn dài hạn, các dự án đầu tư phải được cân nhắc kĩ các khía cạnh để đảm bảo tính khả thi. Nhà nước có kế hoạch cấp vốn phù hợp để các dự án được thực hiện đúng tiến độ đặt ra.

Công tác tài chính có nhiều tiến bộ đáng kể. Nguồn thu từ Nhà nước và ngân sách sự nghiệp tăng hơn đáng kể so với các năm trước. Phân bổ kinh phí được thực hiện sớm, giải ngân của năm cũng đạt và vượt mức yêu cầu. Các công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán được thực hiện thường xuyên thể hiện quản lí tài chính tốt trong ĐHQGHN. Đa dạng hoá nguồn lực tài chính được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị đã tiên phong trong sử dụng các nguồn vốn để phát triển cơ sở vật chất của mình. Điển hình là Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp, vốn vay ngân hàng để xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất làm việc. Các đơn vị như Khoa Quốc tế, Trường ĐHKT, Trường ĐHCN đã hoàn thành các đề án tự chủ tài chính ở quy mô đơn vị, chương trình đào tạo. Trong tương lai các đề án như vậy sẽ được khuyến khích và mở rộng hơn nữa.

Năm 2015, nhiều dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu được thực hiện. Đặc biệt là các cơ sở vật chất đáp ứng các công việc cấp bách và quan trọng như đổi mới tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực. Bên cạnh các dự án phục vụ đào tạo và nghiên cứu, các dự án phục vụ nhu cầu thiết yếu của sinh viên cũng được đầu tư đúng mức. Khu liên hợp thể thao Trường ĐHNN đã được khánh thành và đưa vào sử dụng với 7.000m2 gồm nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá mini, tennis, đường pit, sân thể thao ngoài trời, đáp ứng một phần nhu cầu thể dục, thể thao của sinh viên và một số cán bộ, giảng viên của ĐHQGHN. Các cơ sở vật chất được hoàn thành từ trước nhưng được đưa vào sử dụng có hiệu quả năm 2015 như Kí túc xá Mỹ Đình với khoảng 2000 sinh viên, Kí túc xá Số 4 tại Hoà Lạc phục vụ hàng ngàn lượt sinh viên học quốc phòng an ninh, Nhà Khách ĐHQGHN tại Hoà Lạc phục vụ công tác đào tạo lữ hành, du lịch và một số hoạt động của ĐHQGHN.

Đặc biệt là trong năm 2015, các công tác kiện toàn đội ngũ từ cơ quan ĐHQGHN đến các đơn vị được quan tâm và hình thành nên một mạng lưới thống nhất từ trên xuống dưới. Mạng lưới này giúp cho lãnh đạo đơn vị điều hành các công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất được thuận lợi và thông suốt.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới có nhiều biến động không lường trước được. ĐHQGHN tiếp tục kiện toàn công tác kế hoạch, tính đến các yếu tố đảm bảo nguồn lực tiến tới đánh giá lãnh đạo thông qua các chỉ tiêu kế hoạch; tăng thu, kiểm soát thu/chi có hiệu quả tiến tới giao thu, khoán thu cho một số đơn vị; đầu tư trang thiết bị KHCN gắn với các điều kiện đảm chất lượng đào tạo như các phòng thí nghiệm đại cương, phòng thí nghiệm chuyên đề và bổ sung, hoàn thiện các phòng thí nghiệm trọng điểm; kiện toàn và bồi dưỡng trình độ đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên làm công tác kế hoạch, tài chính và cơ sở vật chất ở các đơn vị để đáp ứng yêu cầu mới.

 Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   |