Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Vũ Minh Giang, sáng 16/8/2016, tại ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã dự và phát biểu tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các nhà khoa học là ủy viên Hội đồng: GS.TSKH Đào Trọng Thi – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Hoàng Hải; các giáo sư chủ tịch các hội đồng ngành, liên ngành; thủ trưởng các đơn vị đào tạo, Chánh Văn phòng và trưởng các ban chức năng.

Hội đồng đã nghe báo cáo “Các định hướng đầu tư phát triển khoa học và công nghệ 2016 – 2020” do Trưởng ban Khoa học Công nghệ Vũ Văn tích trình bày và báo cáo “Đề án thí điểm đào tạo tiến sĩ theo mô hình mới” do Trưởng ban Đào tạo Nguyễn Đình Đức trình bày.

Về KHCN, ĐHQGHN đặt mục tiêu đến năm 2020, hoạt động KHCN đóng vai trò nòng cột cho sự phát triển ĐHQGHN thành đại học định hướng nghiên cứu trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Về đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là đổi mới cách tiếp cận quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ một cách toàn diện và đột phá, hướng tới đạt chuẩn quốc tế; lấy tiêu chí chất lượng đào tạo làm đầu, đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn bộ quá trình; gia tăng quyền quyết định về chuyên môn của cán bộ hướng dẫn, bộ môn chuyên môn; phân loại các chương trình đào tạo tiến sĩ thành 2 loại: chương trình đào tạo đi sâu nghiên cứu lý thuyết, khoa học cơ bản và chương trình đào tạo định hướng ứng dụng thực tiễn; gắn quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ với các đề tài và dự án nghiên cứu…

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Hội đồng cho các hoạt động khoa học và đào tạo của ĐHQGHN, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được những tư vấn cho các vấn đề có tính chiến lược của các thành viên Hội đồng một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

Giám đốc ĐHQGHN lưu ý, cần chú trọng điều chỉnh chiến lược, phải có quy trình và phương thức thực hiện linh hoạt đối với các nhiệm vụ khoa học và đào tạo. Về KHCN, Giám đốc nhấn mạnh, cần tập trung đưa ra những định hướng đầu tư, huy động nguồn lực để tạo ra sản phẩm xứng tầm ĐHQGHN. Về đào tạo tiến sĩ, cần giảm thiểu các thủ tục hành chính; phát huy tối đa tiếng nói khoa học và vai trò của giáo sư hướng dẫn; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Tại phiên họp, các ủy viên Hội đồng bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung đề xuất, đồng thời thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của ĐHQGHN.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Vũ Minh Giang đã kết luận phiên họp trong đó nhấn mạnh một số vấn đề sau: (1) Cần nhận thức một cách thống nhất việc nâng cao hiệu quả và chất lượng NCKH cũng như đào tạo trình độ cao mà cụ thể là đào tạo tiến sĩ là yêu cầu cấp bách; (2) Hiện thực hóa việc tổ hợp các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN thành những nhóm nhiệm vụ, có thể coi đó là những chương trình mục tiêu, trọng điểm của ĐHQGHN, đồng thời tập trung các nguồn lực để giải quyết các bài toán lớn để tạo ra các sản phẩm mang tầm cỡ; (3) Hoạt động KHCN phải tạo ra sản phẩm, phải dung hòa được những kết quả nghiên cứu có giá trị cả về nội dung và hình thức; (4) Phải thể hiện được sự gắn kết giữa đào tạo tiến sĩ và NCKH; (5) Xác định các tiêu chí mà đào tạo trình độ tiến sĩ cần hướng tới: nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm thủ tục hành chính, phù hợp thực tiễn, phù hợp các lĩnh vực khoa học khác nhau, hướng tới chuẩn mực quốc tế, khả thi và góp phần đào tạo chuyên gia đầu ngành; (6) Khai thác tối ưu nguồn lực con người và cơ sở vật chất cho các hoạt động NCKH.

 

 Sinh Vũ - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   |