Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đổi mới công tác truyền thông phù hợp với quản trị đại học tiên tiến
Chiều 27/4/2017, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công tác truyền thông năm 2017 với sự tham gia của Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách công tác truyền thông các đơn vị thành viên, trực thuộc trong toàn ĐHQGHN.

>>> (nh) Đi mi công tác truyn thông phù hp vi qun tr đi hc tiên tiến

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cùng dự Hội nghị có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức cùng lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các ban chức năng, Bí thư Đoàn Thanh viên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHQGHN và đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, ĐHQGHN.

Hội nghị là hoạt động giao ban chuyên đề, nhằm quán triệt chủ trương, đường hướng đổi mới trong hoạt động truyền thông, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu và phát triển ĐHQGHN trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho rằng, hoạt động truyền thông thời gian qua có nhiều nỗ lực,và đã đạt được những kết quả nhất định song chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị nói riêng, cần có những đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản trị đại học tiên tiến hiện nay.

Giám đốc ĐHQGHN chỉ rõ, truyền thông là một phần của hoạt động quản trị đại học, hướng đến các mục tiêu cụ thể. Với ĐHQGHN, hoạt động truyền thông hướng đến sự phát triển bền vững của ĐHQGHN, trong đó chú trọng tới chất lượng đầu ra của sinh viên, chất lượng của các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác phát triển, tuyển sinh, việc làm sinh viên…

Trên tinh thần đó, Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo trong thời gian tới, hoạt động truyền thông cần triển khai các nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, cần có sự đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông trong thời gian tới, đặc biệt là công tác truyền thông nội bộ để tương xứng với các mục tiêu của ĐHQGHN đã đề ra trong chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Cần có sự vào cuộc của tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc trong toàn ĐHQGHN; công tác truyền thông cần làm chuyên nghiệp, đồng bộ và gắn liền với các chính sách liên quan đến hoạt động truyền thông cụ thể, khả thi và hiệu quả.

Thứ hai, nguyên tắc thực hiện công tác truyền thông của ĐHQGHN thời gian tới đây phải tiếp cận theo các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo và tính minh bạch công khai trong quản lí, chính sách và quyền được thông tin của toàn thể cộng đồng, cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Thứ ba, cần tổ chức rà soát và đào tạo bồi dưỡng, tăng cường năng lực, trình đô chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự làm công tác truyền thông tại các đơn vị. Đồng thời, cần chú trọng việc bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị cho việc tác nghiệp cho hoạt động truyền thông của đơn vị.

Thứ tư, các ban chức năng và các đơn vị cần xác lập nội dung truyền thông trong kế hoạch hoạt động để lựa chọn các sản phẩm truyền thông đặc sắc, đồng thời phối hợp với Văn phòng ĐHQGHN trong việc quản trị thông tin theo hướng nhanh, kịp thời, chính xác.

Đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác truyền thông, đồng thời là người trực tiếp phụ trách công tác truyền thông của ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN phải là người phụ trách công tác truyền thông và là người chịu trách nhiệm phát ngôn trước công luận về hoạt động của đơn vị do mình lãnh đạo.

Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, các đơn vị cần chủ động, kịp thời thường xuyên trong thông tin tới cán bộ, giảng viên và sinh viên.

“Chúng ta cần có một nhận thức chung là cần làm cho tất cả cán bộ, giảng viên và người học hiểu về vai trò của công tác truyền thông, đặc biệt gắn với ý thức về thương hiệu của ĐHQGHN, nâng cao sự tự tôn và tự hào của các cá nhân về môi trường đại học mà họ làm việc, học tập và gắn bó” – Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Trước đó, trong khuôn khổ của Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN Mai Hoàng Anh đã trình bày khái quát về tình tình thực hiện công tác truyền thông và quản trị thương hiệu của ĐHQGHN thời gian qua; kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Ngoài việc đánh giá một số kết quả nổi bật trong công tác truyền thông của ĐHQGHN nói chung và đơn vị nói riêng thời gian qua, Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của công tác truyền thông thời gian qua như: đội ngũ nhân sự làm công tác truyền thông; công tác phối hợp giữa bộ phận truyền thông các đơn vị; vấn đề quản trị hệ thống website; quản trị các tài khoản mạng; quản trị các ấn phẩm và sản phẩm truyền thông/ thương hiệu,...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về chuyên đề vai trò của mạng xã hội với truyền thông nội bộ do TS. Nguyễn Thu Giang, giảng viên Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV trình bày. Thủ trưởng các đơn vị thuộc ĐHQGHN cũng chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm trong công tác truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông.

 

 Tin và ảnh: Đỗ Ngọc Diệp; Quốc Toản
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   |