Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo “Định hướng xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ liên ngành về Khoa học di sản ở ĐHQGHN”
Ngày 03/10/2017, Khoa Các khoa học liên ngành đã tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ liên ngành về Khoa học di sản ở ĐHQGHN”.

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Khoa Các khoa học liên ngành, PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và GS.TS Tạ Hòa Phương – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự có các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa và các lĩnh vực khác thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội,…và các đơn vị thành viên của ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành Nguyễn Thị Hồng Minh cho hay, ĐHQGHN luôn quan tâm đến hình thành và triển khai các chương trình đào tạo mang tính liên ngành, liên lĩnh vực, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức và cách tiếp cận tổng thể, có khả năng nhận diện, đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề mang tính nhiều chiều, phức tạp.

Là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, được giao chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Khoa Các khoa học liên ngành đã đưa vào triển khai hai chương trình đào tạo thạc sĩ: Biến đổi khí hậu (năm 2011) và Khoa học bền vững (năm 2014); hoàn thiện và trình ĐHQGHN phê duyệt đề án mở chương trình đào tạo Thạc sĩ liên ngành về Phát triển đô thị.

Khẳng định nhu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Khoa học di sản, Chủ nhiệm Khoa cho biết, nhiệm vụ cơ bản của chương trình nhằm cung cấp những nhận thức và hiểu biết rộng và sâu cho người quản lý, nghiên cứu và thực hành áp dụng khoa học hiện đại trong bảo tồn, diễn giải, quản lý, tiếp cận và phát huy di sản.

Trong báo cáo đề dẫn “Tiếp cận liên ngành trong đào tạo Khoa học di sản: thực trạng, vấn đề và phương hướng”, PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN nêu: Khoa học di sản (Heritage science) bao gồm những lý thuyết, phương pháp và phương pháp luận, kỹ thuật có đối tượng là bảo vệ, bảo quản, bảo tồn, tiếp cận và phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Do vậy, Khoa học di sản về bản chất là hợp tác liên ngành.

Báo cáo cũng chỉ ra thực trạng công tác nghiên cứu và đào tạo về di sản ở Việt Nam đang được thực hiện theo hướng đơn ngành, chủ yếu là quản lý di sản văn hóa, văn hóa học, bảo tồn di sản văn hóa, khảo cổ học, bảo tồn kiến trúc… Đây là nguyên nhân làm hạn chế sức sáng tạo và liên kết ngày càng đòi hỏi cao trong Khoa học di sản.

Thông qua bài trình bày về “Nghiên cứu di sản thiên nhiên từ góc độ khoa học trái đất”, GS.TS Tạ Hòa Phương khẳng định Khoa học về di sản có tính liên ngành cao, liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,… Đồng thời, GS cũng đưa ra những đóng góp ý kiến về tên chương trình đào tạo.

Hội thảo cũng nghe một số báo cáo như: “Một số vấn đề về bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể” (TS Lê Thị Minh Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa), “Các công nghệ tích hợp trong nghiên cứu về di sản và văn hoá” (TS. Bùi Quang Hưng – Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), “Bảo vệ trùng tu di sản kiến trúc” (TS. Nguyễn Văn Anh – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN).

Các đại biểu đều bày tỏ, việc triển khai đào tạo trình độ Thạc sĩ về Khoa học di sản theo hướng tiếp cận liên ngành là hướng đi phù hợp mà thế giới đã triển khai và đáp ứng nhu cầu thực tiễn, cấp bách của Việt Nam. Đại biểu tại Hội thảo đã thảo luận, đóng góp ý kiến về định hướng tổ chức, tính cấp thiết, nhu cầu xã hội, khả năng tổ chức đào tạo và những phác thảo cho kế hoạch triển khai đề án mở chương trình đào tạo Thạc sỹ liên ngành về Khoa học di sản.

 

 Sinh Vũ - Ảnh: Ngọc Tùng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |