Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN chú trọng nâng cao năng lực quản trị đại học
Ngày 28/12/2017, ĐHQGHN đã tổ chức chương trình bồi dưỡng năng lực quản trị đại học.

Tham gia chương trình có Chánh Văn phòng và Trưởng ban chức năng; Hiệu trưởng Trường đại học thành viên; Viện trưởng Viện nghiên cứu thành viên, trực thuộc; Chủ nhiệm Khoa trực thuộc ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ một số nội dung bối cảnh và yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam cũng như cơ hội và thách thứ đối với ĐHQGHN.

Giám đốc nhấn mạnh, ĐHQGHN hướng đến mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đỉnh cao và chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng; nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Cùng với đó, ĐHQGHN tiếp tục phát triển đội ngũ trong đó có các nhà khoa học đầu ngành; thu hút các chuyên gia học giả quốc tế về làm việc và sinh viên quốc tế đến học tập; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong đó có nhiều nhà khoa học chủ trì các nhiệm vụ khao học và công nghệ quốc gia, quốc tế...

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn lưu ý, ĐHQGHN là một thực thể thống nhất  mà ở đó phát huy tính ưu việt của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực được quản trị theo cấu trúc 3 cấp (ĐHQGHN -> Trường  -> Khoa) dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn.

Giám đốc ĐHQGHN nêu ra các giải pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng thời nhấn mạnh đến việc triển khai Dự án Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc mà Chính phủ chuyển giao cho ĐHQGHN làm chủ đầu tư.

Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thanh Phong 

Trong khuôn khổ của chương trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thanh Phong đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành và thu hút, phát triển các nguồn lực của Nhà trường; Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN - GS. Furuta Motoo - nguyên Phó Giám đốc ĐH Tokyo, Nhật Bản thông tin vê mô hình quản trị của ĐH Tokyo và bài học kinh nghiệm cho ĐHQGHN.

Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN - GS. Furuta Motoo - nguyên Phó Giám đốc ĐH Tokyo, Nhật Bản 

 Đỗ Ngọc Diệp - Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   |