Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội đồng ĐHQGHN: Quyết tâm phát triển ĐH định hướng nghiên cứu
Chiều 16/1/2018, Hội đồng ĐHQGHN đã họp phiên thường kì đầu tiên của năm 2018.

Chủ tịch Hội đồng Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì phiên họp.

Tham gia phiên họp có các thành viên Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và một số đơn vị thuộc ĐHQGHN.

Tại Hội nghị, các thành viên đã thống nhất và quyết nghị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng: bổ sung thành viên đương nhiên – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nguyễn Trúc Lê và mời Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân – nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN tiếp tục tham gia làm thành viên của Hội đồng. Sau khi kiện toàn, tính đến tháng 1/2018, Hội đồng ĐHQGHN gồm 26 thành viên.

www.pureintime.net

 

Hội đồng đã nghe và thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch chỉ tiêu năm 2018 của ĐHQGHN. Theo đó, Hội đồng đánh giá cao các kết quả mà ĐHQGHN đã đạt được trong năm qua đồng thời bàn thảo về một số nội dung kế hoạch thực hiện trong năm 2018. Một số thành viên bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các chỉ số công bố quốc tế, xây dựng tạp chí khoa học đạt chuẩn scopus, tiếp nhận và triển khai Dự án khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc, …

Hội đồng cũng đã nghe và thảo luận về việc điều chính chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (Ban Xây dựng, trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc, BQL Dự án đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc) và mô hình tự chủ ĐHQGHN trong tình hình, nhiệm vụ mới. Các thành viên đều bày tỏ bối cảnh quốc tế hóa rộng mở và có sự cạnh tranh gay gắt hiện nay đưa ĐHQGHN đến với những thách thức và thời cơ mới, …

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch đồng ĐHQGHN ghi nhận những kết quả của ĐHQGHN đã đạt được trong năm 2017 đồng thời lưu ý Ban Giám đốc ĐHQGHN quan tâm đến việc rà soát các tiêu chí của ĐH nghiên cứu, mở rộng qui mô đào tạo sau đại học, chất lượng cao, gia tăng các sáng chế và giải pháp hữu ích, rà soát kế hoạch đầu tư xây dựng tại Hòa Lạc đồng thời thực hiện điều chỉnh qui hoạch tổng thể gắn với chiến lược phát triển ĐHQGHN, trù tính các nguồn lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch, …

>>> Tổng kết năm học 2017: Từng bước xây dựng một đại học thông minh, số hóa và trách nhiệm xã hội

>>> (Video) 10 thành tựu và sự kiện ĐHQGHN năm 2017

 

 Ngọc Diệp-Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   |