Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác tổ chức cán bộ: Đổi mới để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
Tại Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức cán bộ của ĐHQGHN được tổ chức sáng 2/2/2018 ở Hòa Lạc, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh, điều cốt yếu nhất của công công tác tổ chức cán bộ là làm cho người bên trong tổ chức muốn gắn bó và người bên ngoài muốn được trở thành thành viên của tổ chức.

Về tình hình triển khai hoạt động của công tác tổ chức cán bộ trong năm 2017, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đó là năm có nhiều kết quả đáng khích lệ trong phương diện sắp xếp lại một số đơn vị và phát triển tổ chức mới; cập nhật thông tin và bồi dưỡng cho cán bộ, …

Ông đồng thời nêu rõ: “Chúng ta đang đứng trước những thách thức về sự dịch chuyển của nguồn nhân lực chất lượng cao vì vậy việc ứng xử trong công tác cán bộ cần linh hoạt dựa trên những nguyên tắc mang tính bất biến: đảm bảo đúng luật, đảm bảo chất lượng, phát huy được năng lực và ứng xử mang tính nhân văn”.

Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị quan tâm đến tốc độ gia tăng tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ cao và đồng thời lưu ý trong qui mô toàn ĐHQGHN, nếu tổng tỉ lệ cán bộ làm vị trí hành chính, quản lý quá lớn, cồng kềnh thì sẽ làm giảm sức cạnh tranh của đơn vị đối với toàn hệ thống. Việc quản trị tinh gọn sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh.

Giám đốc ĐHQGHN chỉ rõ, hiệu lực và hiệu quả thi hành của các văn bản quản lí điều hành đôi khi còn chưa được nghiêm: như việc đi nước ngoài, công bố khoa học,…

Bên cạnh đó, ông cũng nêu thách thức về việc thu hút chuyên gia nước ngoài đến ĐHQGHN làm việc, phát triển số lượng và chất lượng cán bộ song hành cùng phát triển cho thương hiệu của ĐHQGHN;  qui tụ đội ngũ để nâng cao hiệu quả của ĐHQGHN; nêu cao tinh thần hỗ trợ và phục vụ của các mảng hoạt động; tiếp tục bằng moi cách để cải cách hành chính và tinh giản bộ máy.

Đối với một số nội dung cụ thể của năm 2018, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai xây dựng đề án phát triển tổng thể ĐHQGHN đến năm 2025 tầm nhìn 2035; các đơn vị đồng thời cần khẩn trương điều chỉnh chiến lược phát triển của đơn vị có liên quan đến cơ cấu tổ chức và qui mô cán bộ; tiếp tục triển khai đề án phát triển cơ cấu tổ chức và quản trị hệ thống trong toàn ĐHQGHN; tiếp tục chuẩn bị điều kiện để phát triển một số đơn vị về qui mô và lĩnh vực mới; tập trung vào 2 giải pháp then chốt là triển khai đề án phát triển chuyên gia đầu ngành và đổi mới hoạt động của các bộ môn – hạt nhân của sinh hoạt chuyên môn đồng thời lấy đào tạo tiến sĩ làm nòng cột; rà soát đội ngũ để tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên; …

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức cùng Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn và Trưởng ban Tổ chức cán bộ Nguyễn Hiệu đã chủ trì các phiên thảo luận tổ theo các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ năm 2018. Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác TCCB của ĐHQGHN năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo chuyên đề của đại diện Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục về Phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục AUN – QA,…

Tính đến tháng 2/2018, ĐHQGHN có 34 đơn vị, gồm: Cơ quan ĐHQGHN tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQGHN và 33 đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, trong đó có 07 Trường đại học thành viên, 05 Khoa đào tạo trực thuộc, 05 Viện NCKH thành viên, 02 Viện NCKH trực thuộc, 02 Trung tâm đào tạo trực thuộc, 12 đơn vị dịch vụ, phục vụ trực thuộc.

Tính đến 15/12/2017, số CBKH của ĐHQGHN là 2.253 người. Về đội ngũ GS và PGS, hiện có 392 GS và PGS (66 GS và 326 PGS), chiếm 17,4% CBKH; số CBKH có trình độ TS, TSKH là 1.141 người, chiếm 50,6% CBKH.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   |