Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN: bạn đồng hành cùng giảng viên trên lộ trình đổi mới giảng dạy
Đổi mới hoạt động giảng dạy được ĐHQGHN xác định là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo đột phá trong nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, thương hiệu của ĐHQGHN trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Xác định một trong những chủ thể quan trọng của quá trình đổi mới này là các giảng viên, ĐHQGHN đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy để nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQGHN.

Ngày 29/07/2019 đã diễn ra Lễ mắt Trung tâm tại Hội trường Sunwah, ĐHQGHN, với sự tham gia của Ban Giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị thành viên và đông đảo cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên của ĐHQGHN. Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy trực thuộc Viện Đảm bảo Chất lượng, ĐHQGHN. Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Nghiêm Xuân Huy kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy của ĐHQGHN cho Giám đốc Trung tâm Nghiêm Xuân Huy

Sứ mệnh của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy là trở thành mắt xích quan trọng kiến tạo môi trường đào tạo tích cực và nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc nghiên cứu, phổ biến các phương pháp sư phạm hiện đại, ứng dụng công nghệ giáo dục tiên tiến tại trường đại học; là nơi thúc đẩy và truyền cảm hứng để đội ngũ giảng viên sáng tạo trong phương pháp dạy học, hỗ trợ đội ngũ giảng viên kết nối với cộng đồng học thuật nhằm trao đổi và nâng cao chuyên môn; là đầu mối hỗ trợ, tư vấn phát triển các chương trình đào tạo, triển khai các mô hình giảng dạy, mô hình hỗ trợ sinh viên, nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, thúc đẩy sự thay đổi và phát triển môi trường dạy học và nghề nghiệp của giảng viên.

 

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Trung tâm hỗ trợ giảng dạy của ĐHQGHN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn khẳng định việc thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy được xem là một trong những sự kiện quan trọng của ĐHQGHN trong năm 2019. Từ năm học này, ĐHQGHN đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đổi mới hoạt động giảng dạy. Để đổi mới, chúng ta cần phải làm rất nhiều việc từ đổi mới triết lý, tư duy đào tạo, phương pháp giảng dạy, công cụ hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện và tình hình mới. Việc này đòi hỏi các đơn vị, các phòng ban chức năng cho đến mỗi giảng viên đều phải có sự đổi mới. Sự thay đổi đó cần phải là động lực tự thân của từng cán bộ, là yêu cầu của từng đơn vị và là mong muốn của toàn ĐHQGHN. Mặc dù vậy, những nhu cầu, mong muốn này cần có sự hỗ trợ và sự ra đời của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy hôm nay là sự biểu thị cho mối quan tâm đến đổi mới giảng dạy của ĐHQGHN từ nhiều góc độ và bằng rất nhiều biện pháp khác nhau. Chất lượng giảng dạy của giảng viên chính là một trong những yếu tố quyết định đến công tác đào tạo.

Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN Nghiêm Xuân Huy phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ ra mắt Trung tâm

Buổi lễ càng mang tính thực tiễn hơn khi dành thời gian lớn cho Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động giảng dạy”. Tại đây, các thế hệ giảng viên ở nhiều lứa tuổi đã đem đến các báo cáo tham luận, các poster trình bày kinh nghiệm của từng cá nhân trong quá trình áp dụng những cách làm mới vào công tác giảng dạy thường nhật của mình. 

TS. Tôn Quang Cường, giảng viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN chia sẻ tham luận “Khởi nguồn cảm hứng đổi mới sáng tạo trong giảng dạy qua ứng dụng công nghệ”

 

PGS.TS. Trần Đức Thanh, Cựu giảng viên Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dù tuổi cao nhưng vẫn rất nhạy bén tìm kiếm và nắm bắt các công cụ giảng dạy mới. Ông sử dụng phần mềm Microsoft Excel để quản lý chuyên cần của sinh viên, tăng hứng thú với bài giảng cho sinh viên thông qua Microsoft Powerpoint, tương tác với sinh viên qua Facebook và kiểm tra bài cũ bằng cách chơi trò chơi với ứng dụng Kahoot

Giảng viên Nguyễn Thị Thư thuộc Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao thổi hồn vào những bài giảng thể chất bằng các hoạt động như thảo luận nhóm, thực hành làm video để tìm hiểu lý thuyết của bài học, nhằm kích thích tư duy sáng tạo và khơi dậy hứng thú học tập của sinh viên. 

Năm 2019, ĐHQGHN đặt ra lộ trình đổi mới hoạt động giảng dạy từ nay đến năm 2025. Đây được coi là giải pháp đột phá, cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ĐHQGHN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Việc ra mắt Trung tâm hỗ trợ giảng dạy là một trong những bước triển khai cốt yếu của kế hoạch này.

 

“Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học” là sản phẩm đầu tiên được giới thiệu tại Lễ ra mắt trung tâm. Cẩm nang được dự kiến tái bản mỗi năm một lần để đảm bảo cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất đến giảng viên.

Việc đổi mới hoạt động giảng dạy được Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN kết luận cần phải đảm bảo một số định hướng lớn như:

Một là, đổi mới hoạt động giảng dạy phải được tiến hành một cách đồng bộ trong các hoạt động, bao gồm: đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở học liệu; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực; kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Hai là, việc đổi mới hoạt động giảng dạy phải đảm bảo triết lý đào tạo theo hướng cá thể hóa. Giảng viên tăng cường tương tác với từng cá thể sinh viên để hỗ trợ sinh viên có kế hoạch học tập, môn học, lộ trình học tập phù hợp; phát huy năng lực, tốc độ học tập của các sinh viên có năng lực học tập tốt; đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực học tập của nhóm sinh viên yếu…

Ba là, việc đổi mới hoạt động giảng dạy phải được triển khai trên nền tảng công nghệ dạy học mới và hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, với hệ thống phòng học thông minh, giảng đường đa phương tiện; hệ thống phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng, xưởng thực hành; cơ sở dữ liệu, học liệu số; các phần mềm thông minh có khả năng tương tác với người sử dụng; các trang thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy; hệ thống Website môn học kết nối toàn diện với nguồn học liệu số của ĐHQGHN, cho phép đưa ra các hỗ trợ, tư vấn, gợi ý cho người học trong quá trình học tập, tìm kiếm, tra cứu tài liệu; hệ thống giảng dạy trực tuyến, bài giảng điện tử,…

Trong thời gian từ đầu năm 2019 đến nay, lãnh đạo ĐHQGHN đã dự và thảo luận với tất cả các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để lắng nghe, chia sẻ và hoạch định kế hoạch cho hoạt động đổi mới giảng dạy để mang tính thực tiễn cao.

Ban Giám đốc ĐHQGHN và lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN

Các tin liên quan:

- Đổi mới hoạt động giảng dạy phải là nhu cầu tự thân của mỗi giảng viên

Đổi mới hoạt động giảng dạy: bước phát triển tiến tới một đại học thông minh, bền vững

[Video] "Truyền thông phải vừa đi trước, vừa song hành với hoạt động đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN"

Học tập kinh nghiệm quốc tế trong đổi mới hoạt động giảng dạy

Năng lực đổi mới sáng tạo – yếu tố quan trọng của cho cán bộ, giảng viên ĐHQGHN

Tăng cường hợp tác quốc tế góp phần nâng cao năng lực cán bộ ĐHQGHN

Tổng thống Ireland thăm ĐHQGHN và thuyết trình về chủ đề Phát triển bền vững

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Kỹ năng Ireland Richard Bruton thăm ĐHQGHN

Tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với Ireland

ĐHQGHN và ĐH Cork kí kết hợp tác toàn diện

Thúc đẩy hợp tác trong giáo dục – đào tạo với Ireland

 

 

 

 Thùy Trang - Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   |